Về trang trước
Dị Giới-Huyền Ảo Sub Tiếng Việt
Truyện Tranh Bastard Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 77

Bastard

19/03/2017 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Berserk Sub Tiếng Việt
TT: 12
Chap 347

Berserk

04/11/2016 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Catharsis Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 32

Catharsis

13/03/2017 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Chiến Thần Ký Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 41

Chiến Thần Ký

17/01/2016 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Crepuscule (Yamchi) Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 140

Crepuscule (Yamchi)

11/11/2015 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Liar Game Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 201

Liar Game

01/02/2015 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Long Tộc Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 44

Long Tộc

05/11/2014 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Mimi Kỳ Lạ Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 72.5

Mimi Kỳ Lạ

16/07/2016 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Mononoke Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 7

Mononoke

04/12/2015 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Mushishi Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 25

Mushishi

11/03/2017 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Nghịch Quỷ DS Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 46

Nghịch Quỷ DS

30/01/2016 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Nguyên Mục Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 120

Nguyên Mục

04/11/2016 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Nowhere Boy Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 25

Nowhere Boy

23/05/2015 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Variante Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 19

Variante

17/10/2015 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Zang Hun Men Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 24

Zang Hun Men

17/07/2015 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Zombie Hunter Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 26

Zombie Hunter

20/10/2015 Dị Giới-Huyền Ảo

cập nhật truyện sub tiếng việt nhanh nhất