Về trang trước
Dị Giới-Huyền Ảo Sub Tiếng Việt
Truyện Tranh Mononoke Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 7

Mononoke

04/12/2015 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Mushishi Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 23

Mushishi

22/07/2016 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Nghịch Quỷ DS Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 46

Nghịch Quỷ DS

30/01/2016 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Nguyên Mục Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 120

Nguyên Mục

04/11/2016 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Nowhere Boy Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 25

Nowhere Boy

23/05/2015 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh phong thần ký sub tiếng việt
TT: 2
Chap 182

Phong Thần Ký

11/11/2014 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Platinum End Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 11

Platinum End

08/10/2016 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Variante Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 19

Variante

17/10/2015 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Zang Hun Men Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 24

Zang Hun Men

17/07/2015 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Zombie Hunter Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 26

Zombie Hunter

20/10/2015 Dị Giới-Huyền Ảo

cập nhật truyện sub tiếng việt nhanh nhất