Về trang trước
Dị Giới-Huyền Ảo Sub Tiếng Việt
Truyện Tranh Bastard Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 90

Bastard

18/08/2017 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Berserk Sub Tiếng Việt
TT: 13
Chap 351

Berserk

19/07/2017 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Mushishi Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 34

Mushishi

28/10/2017 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Nghịch Quỷ DS Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 46

Nghịch Quỷ DS

30/01/2016 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Nguyên Mục Sub Tiếng Việt
TT: 9
Chap 163

Nguyên Mục

13/11/2017 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Nowhere Boy Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 25

Nowhere Boy

23/05/2015 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh phong thần ký sub tiếng việt
TT: 2
Chap 182

Phong Thần Ký

11/11/2014 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Platinum End Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 17

Platinum End

04/11/2017 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Quỷ Vương Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 58

Quỷ Vương

06/04/2016 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Variante Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 19

Variante

17/10/2015 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Zang Hun Men Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 24

Zang Hun Men

17/07/2015 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Zombie Hunter Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 26

Zombie Hunter

20/10/2015 Dị Giới-Huyền Ảo

cập nhật truyện sub tiếng việt nhanh nhất