Về trang trước
Dị Giới-Huyền Ảo Sub Tiếng Việt
Truyện Tranh Bastard Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 77

Bastard

19/03/2017 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Berserk Sub Tiếng Việt
TT: 13
Chap 349

Berserk

10/05/2017 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Catharsis Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 33

Catharsis

08/05/2017 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Chiến Thần Ký Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 41

Chiến Thần Ký

17/01/2016 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Crepuscule (Yamchi) Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 140

Crepuscule (Yamchi)

11/11/2015 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Mushishi Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 28

Mushishi

24/05/2017 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Nghịch Quỷ DS Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 46

Nghịch Quỷ DS

30/01/2016 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Nguyên Mục Sub Tiếng Việt
TT: 8
Chap 140

Nguyên Mục

30/05/2017 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Nowhere Boy Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 25

Nowhere Boy

23/05/2015 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh phong thần ký sub tiếng việt
TT: 2
Chap 182

Phong Thần Ký

11/11/2014 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Platinum End Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 15

Platinum End

03/04/2017 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Quỷ Vương Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 58

Quỷ Vương

06/04/2016 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Variante Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 19

Variante

17/10/2015 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Zang Hun Men Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 24

Zang Hun Men

17/07/2015 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Zombie Hunter Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 26

Zombie Hunter

20/10/2015 Dị Giới-Huyền Ảo

cập nhật truyện sub tiếng việt nhanh nhất