Về trang trước
Dị Giới-Huyền Ảo Sub Tiếng Việt
Truyện Tranh Tiêu Nhân Sub Tiếng Việt
TT: 12,431
Chap 123

Tiêu Nhân

04/01/2019 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Dị Nhân Bất Tử Sub Tiếng Việt
TT: 5,137
Chap 57

Dị Nhân Bất Tử

17/01/2019 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Berserk Sub Tiếng Việt
TT: 2,362
Chap 357

Berserk

28/08/2018 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Nguyên Mục Sub Tiếng Việt
TT: 2,131
Chap 193

Nguyên Mục

16/10/2018 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Phục Ma Thiên Sư Sub Tiếng Việt
TT: 1,754
Chap 30

Phục Ma Thiên Sư

18/01/2019 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Truyền Võ Sub Tiếng Việt
TT: 1,443
Chap 17

Truyền Võ

12/01/2019 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Nhất Nhân Chi Hạ Sub Tiếng Việt
TT: 1,358
Chap 253

Nhất Nhân Chi Hạ

24/09/2017 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh U Minh Ngụy Tượng Sub Tiếng Việt
TT: 1,298
Chap 91

U Minh Ngụy Tượng

25/09/2018 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Thủ Mộ Bút Ký Sub Tiếng Việt
TT: 972
Chap 75

Thủ Mộ Bút Ký

29/09/2018 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Huyễn Thế Ký Sub Tiếng Việt
TT: 919
Chap 55

Huyễn Thế Ký

12/11/2014 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh phong thần ký sub tiếng việt
TT: 888
Chap 182

Phong Thần Ký

11/11/2014 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Huyết Tộc Cấm Vực Sub Tiếng Việt
TT: 384
Chap 130.8

Huyết Tộc Cấm Vực

19/01/2019 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Liar Game Sub Tiếng Việt
TT: 185
Chap 201

Liar Game

01/02/2015 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Tu Chân Thế Giới Sub Tiếng Việt
TT: 177
Chap 30

Tu Chân Thế Giới

01/09/2014 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Long Tộc Sub Tiếng Việt
TT: 8
Chap 44

Long Tộc

05/11/2014 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Platinum End Sub Tiếng Việt
TT: 8
Chap 17

Platinum End

04/11/2017 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Tán Hồn Môn Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 41

Tán Hồn Môn

13/07/2016 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Mushishi Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 35

Mushishi

21/02/2018 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Barajou no Kiss Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 39

Barajou no Kiss

26/04/2015 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Quỷ Vương Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 58

Quỷ Vương

06/04/2016 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Crepuscule (Yamchi) Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 140

Crepuscule (Yamchi)

11/11/2015 Dị Giới-Huyền Ảo

cập nhật truyện sub tiếng việt nhanh nhất