Về trang trước
Huyền Huyễn Sub Tiếng Việt
Truyện Tranh Tây Du Sub Tiếng Việt
TT: 10,566
Chap 169

Tây Du

22/09/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Ngự Linh Thế Giới Sub Tiếng Việt
TT: 8,188
Chap 247

Ngự Linh Thế Giới

24/09/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Yêu Thần Ký Sub Tiếng Việt
TT: 6,613
Chap 191

Yêu Thần Ký

20/09/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Vạn Giới Tiên Tung Sub Tiếng Việt
TT: 6,134
Chap 105

Vạn Giới Tiên Tung

20/09/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Quyền Bá Thiên Hạ Sub Tiếng Việt
TT: 5,261
Chap 183

Quyền Bá Thiên Hạ

25/09/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Song Tu Đạo Lữ Của Tôi Sub Tiếng Việt
TT: 4,752
Chap 376

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

25/09/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tuyệt Thế Võ Thần Sub Tiếng Việt
TT: 4,436
Chap 182

Tuyệt Thế Võ Thần

20/09/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Đường Dần tại Dị Giới Sub Tiếng Việt
TT: 4,031
Chap 216

Đường Dần tại Dị Giới

19/09/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Linh Kiếm Tôn Sub Tiếng Việt
TT: 3,849
Chap 121

Linh Kiếm Tôn

23/09/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tinh Võ Thần Quyết Sub Tiếng Việt
TT: 3,530
Chap 179

Tinh Võ Thần Quyết

25/09/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Toàn Chức Pháp Sư Sub Tiếng Việt
TT: 2,973
Chap 130

Toàn Chức Pháp Sư

25/09/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Đấu Chiến Cuồng Triều Sub Tiếng Việt
TT: 2,947
Chap 120

Đấu Chiến Cuồng Triều

25/09/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tinh Thần Biến Sub Tiếng Việt
TT: 2,703
Chap 453

Tinh Thần Biến

22/08/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Yêu Đạo Chí Tôn Sub Tiếng Việt
TT: 2,624
Chap 27

Yêu Đạo Chí Tôn

21/09/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Bách Luyện Thành Thần Sub Tiếng Việt
TT: 2,527
Chap 279

Bách Luyện Thành Thần

22/09/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Chủ Thần Quật Khởi Sub Tiếng Việt
TT: 2,417
Chap 21

Chủ Thần Quật Khởi

20/09/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Đồ Lục Tiên Ma Sub Tiếng Việt
TT: 2,154
Chap 33

Đồ Lục Tiên Ma

20/09/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Ngân Chi Thủ Mộ Nhân Sub Tiếng Việt
TT: 2,062
Chap 196

Ngân Chi Thủ Mộ Nhân

06/11/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tu Chân Liêu Thiên Quần Sub Tiếng Việt
TT: 1,928
Chap 63

Tu Chân Liêu Thiên Quần

22/09/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thế Giới Tiên Hiệp Sub Tiếng Việt
TT: 1,909
Chap 160

Thế Giới Tiên Hiệp

11/09/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Sub Tiếng Việt
TT: 1,904
Chap 107

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

12/09/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Nguyên Tôn Sub Tiếng Việt
TT: 1,877
Chap 80

Nguyên Tôn

25/09/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Kiếm Nghịch Thương Khung Sub Tiếng Việt
TT: 1,749
Chap 51

Kiếm Nghịch Thương Khung

25/09/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thánh Tổ Sub Tiếng Việt
TT: 1,459
Chap 139

Thánh Tổ

22/09/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Đại Chúa Tể Sub Tiếng Việt
TT: 1,445
Chap 98

Đại Chúa Tể

13/09/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Võ Động Càn Khôn Sub Tiếng Việt
TT: 1,385
Chap 75

Võ Động Càn Khôn

31/08/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Huyền Giới Chi Môn Sub Tiếng Việt
TT: 1,318
Chap 69

Huyền Giới Chi Môn

16/09/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Uy Minh Thần Đấu Sub Tiếng Việt
TT: 1,283
Chap 4

Uy Minh Thần Đấu

10/09/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Sub Tiếng Việt
TT: 1,249
Chap 53.5

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

05/09/2018 Huyền Huyễn

cập nhật truyện sub tiếng việt nhanh nhất