Về trang trước
Huyền Huyễn Sub Tiếng Việt
Truyện Tranh  Phi Sắc Dị Văn Lục Sub Tiếng Việt
TT: 27
Chap 31

Phi Sắc Dị Văn Lục

20/08/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh 1001 Knights Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 39

1001 Knights

17/05/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh A Sa Chuyên Dụng  Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 12

A Sa Chuyên Dụng

05/04/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh A Thousand Years Ninetails Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 20

A Thousand Years Ninetails

30/07/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Ác Ma Pháp Tắc Sub Tiếng Việt
TT: 19
Chap 25

Ác Ma Pháp Tắc

09/04/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Ake no Tobari Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 30

Ake no Tobari

02/07/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Ám Chi Lạc Ấn Sub Tiếng Việt
TT: 9
Chap 14

Ám Chi Lạc Ấn

16/12/2014 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Bạch Lang Tịch Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 4

Bạch Lang Tịch

24/12/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Bách Luyện Thành Thần Sub Tiếng Việt
TT: 37
Chap 127

Bách Luyện Thành Thần

01/08/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Bạch Phát Quỷ Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 7

Bạch Phát Quỷ

21/06/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Băng Hoả Ma Trù Sub Tiếng Việt
TT: 17
Chap 22

Băng Hoả Ma Trù

20/04/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Bất Bại Chiến Thần Sub Tiếng Việt
TT: 14
Chap 20

Bất Bại Chiến Thần

23/04/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Bỉ Chi Thiên Niên Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 32

Bỉ Chi Thiên Niên

01/08/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Cầm Đế Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 30

Cầm Đế

26/03/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Chân Hoàn Truyện Sub Tiếng Việt
TT: 9
Chap 22.3

Chân Hoàn Truyện

26/01/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Chí Tôn Chư Thiên Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 63

Chí Tôn Chư Thiên

30/07/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Chiêm Cốt Sư Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 20

Chiêm Cốt Sư

22/07/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Cốt Sinh Hoa Sub Tiếng Việt
TT: 13
Chap 8

Cốt Sinh Hoa

13/11/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Cực Đạo Hoa Giá Sub Tiếng Việt
TT: 17
Chap 22

Cực Đạo Hoa Giá

20/02/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Dạ Du Thần Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 40

Dạ Du Thần

13/07/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Dẫn Hồn Khúc Sub Tiếng Việt
TT: 15
Chap 7

Dẫn Hồn Khúc

16/04/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Dị Nguyên Kỷ Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 5

Dị Nguyên Kỷ

19/01/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Đại Chúa Tể Sub Tiếng Việt
TT: 29
Chap 71

Đại Chúa Tể

01/08/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Đại Khâu Giáp Sư Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 14.5

Đại Khâu Giáp Sư

29/07/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Đến Làm Yêu Quái Đi Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 58

Đến Làm Yêu Quái Đi

08/01/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Độ Linh Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 29

Độ Linh

04/02/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Đối Tác Yêu Ma Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 10

Đối Tác Yêu Ma

19/08/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Enigma Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 32

Enigma

01/06/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Fate/Extra CCC Fox Tail Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 14

Fate/Extra CCC Fox Tail

25/07/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Father’S Vampire Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 0

Father’S Vampire

30/11/-0001 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Fight For Myself Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 19

Fight For Myself

10/07/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Flow Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 61

Flow

28/07/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh For the sake of Sita Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 13

For the sake of Sita

30/12/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Gia Tử Khu 37 Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 9

Gia Tử Khu 37

22/06/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Graineliers Sub Tiếng Việt
TT: 8
Chap 29

Graineliers

19/10/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Hải Yêu Sub Tiếng Việt
TT: 14
Chap 25

Hải Yêu

29/05/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Hắn Đến Từ Sao Hỏa Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 15

Hắn Đến Từ Sao Hỏa

16/07/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Hana no Koe​ Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 4

Hana no Koe​

23/05/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Hiiro Ouji Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 16

Hiiro Ouji

13/03/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Hình Nhân Đế Quốc Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 17

Hình Nhân Đế Quốc

01/08/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Hoa Phi Hoa Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 29

Hoa Phi Hoa

03/05/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Hoa Thiên Cốt Sub Tiếng Việt
TT: 27
Chap 113

Hoa Thiên Cốt

02/05/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Hoan Dạ Phù Đồ Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 2.1

Hoan Dạ Phù Đồ

21/05/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Hoàng Tinh Trà! Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 3

Hoàng Tinh Trà!

14/02/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Hôi Phi Yên Diệt Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 5

Hôi Phi Yên Diệt

19/05/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Hoozuki no Reitetsu Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 29

Hoozuki no Reitetsu

10/12/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Hương Mật Trầm Trầm Sub Tiếng Việt
TT: 15
Chap 25

Hương Mật Trầm Trầm

26/05/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Huyền Hạo Chiến Kí Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 19

Huyền Hạo Chiến Kí

01/08/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Huyễn Thú Vương Sub Tiếng Việt
TT: 18
Chap 179

Huyễn Thú Vương

30/07/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Hy Vọng Pandora Sub Tiếng Việt
TT: 9
Chap 7

Hy Vọng Pandora

01/02/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Hyakki Yakoushou Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 8

Hyakki Yakoushou

24/05/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh I'm A Loser Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 58

I'm A Loser

25/09/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Innocent Bird Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 8

Innocent Bird

19/06/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Inu Yasha Khuyển Dạ Xoa sub tiếng việt
TT: 4
Chap 558.5

Inu Yasha Khuyển Dạ Xoa

18/04/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Khuynh Quốc Yêu Sủng Sub Tiếng Việt
TT: 18
Chap 15.5

Khuynh Quốc Yêu Sủng

12/07/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Kiếp Long Biến Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 17

Kiếp Long Biến

11/04/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Kiêu Lý Kiều Khí Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 9

Kiêu Lý Kiều Khí

30/06/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Kouao Yokai Au Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 3

Kouao Yokai Au

08/05/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Sub Tiếng Việt
TT: 35
Chap 158

Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

25/07/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Kỵ Sĩ Tường Vy Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 9

Kỵ Sĩ Tường Vy

15/11/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh La Linh Ma Lực Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 13

La Linh Ma Lực

22/11/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Ling Bao Zhi Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 2

Ling Bao Zhi

22/02/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Linh Khiết Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 140

Linh Khiết

31/07/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Long Nhẫn Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 3

Long Nhẫn

10/03/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Long Tộc P2 Sub Tiếng Việt
TT: 9
Chap 60

Long Tộc P2

17/03/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Long Tử Giá Lâm Sub Tiếng Việt
TT: 12
Chap 8

Long Tử Giá Lâm

03/04/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Long Xà Diễn Nghĩa Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 25

Long Xà Diễn Nghĩa

06/06/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Luân Hồi Báo Oán Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 1

Luân Hồi Báo Oán

29/02/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Luôn Có Yêu Quái Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 24

Luôn Có Yêu Quái

01/08/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Miêu Hựu Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 12

Miêu Hựu

17/02/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Mỹ Nhân Kế Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 12

Mỹ Nhân Kế

11/06/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh New Pet Shop Of Horror Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 22

New Pet Shop Of Horror

31/03/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Ngân Chi Thủ Mộ Nhân Sub Tiếng Việt
TT: 20
Chap 191

Ngân Chi Thủ Mộ Nhân

16/07/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Ngoan Tây Du Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 6

Ngoan Tây Du

07/03/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Ngũ Hành Thiên Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 3

Ngũ Hành Thiên

21/04/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Ngự Linh Thế Giới Sub Tiếng Việt
TT: 23
Chap 133

Ngự Linh Thế Giới

01/08/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Ngự Niệm Sư Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 14

Ngự Niệm Sư

03/07/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Ngư Tổ Thần Châu Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 30

Ngư Tổ Thần Châu

05/04/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Nguyệt Ẩn Thần Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 8

Nguyệt Ẩn Thần

13/08/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Nguyệt Hà Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 3

Nguyệt Hà

02/07/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Nộ Lương Tinh Không Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 32

Nộ Lương Tinh Không

23/09/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Ookami-heika no Hanayome Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 24

Ookami-heika no Hanayome

23/12/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Phá Hiểu Thế Kỷ Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 32.5

Phá Hiểu Thế Kỷ

07/07/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Phần Thiên Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 3

Phần Thiên

28/06/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Quý Tộc Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 7

Quý Tộc

02/01/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Quyền Bá Thiên Hạ Sub Tiếng Việt
TT: 11
Chap 91

Quyền Bá Thiên Hạ

31/07/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Shadow Chasers Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 15

Shadow Chasers

15/05/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Sổ Tay Trồng Yêu Tinh Sub Tiếng Việt
TT: 18
Chap 231

Sổ Tay Trồng Yêu Tinh

31/07/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Suijin no Ikenie Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 12

Suijin no Ikenie

23/07/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Sưu Thần Ký Sub Tiếng Việt
TT: 8
Chap 39

Sưu Thần Ký

20/04/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tam Tập Nam Chủ Giác Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 16

Tam Tập Nam Chủ Giác

06/03/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tạp Tư Lục Sub Tiếng Việt
TT: 9
Chap 22

Tạp Tư Lục

18/09/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tây Du Sub Tiếng Việt
TT: 43
Chap 109

Tây Du

29/07/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thế Giới Hoàn Mỹ Sub Tiếng Việt
TT: 21
Chap 47

Thế Giới Hoàn Mỹ

29/07/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thế Giới Tiên Hiệp Sub Tiếng Việt
TT: 37
Chap 118

Thế Giới Tiên Hiệp

28/07/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh The Wizard Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 11

The Wizard

16/12/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thiên Chi Vương Nữ Sub Tiếng Việt
TT: 9
Chap 38

Thiên Chi Vương Nữ

15/08/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thiên Cực Chiến Vũ Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 14

Thiên Cực Chiến Vũ

22/06/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thiên Diệp Anh Hoa Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 27

Thiên Diệp Anh Hoa

03/03/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thiên Địa Long Hồn Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 14

Thiên Địa Long Hồn

24/02/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thiên Hành Thiết Sự Sub Tiếng Việt
TT: 11
Chap 66

Thiên Hành Thiết Sự

27/06/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thiên Vũ Ma Phương Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 5

Thiên Vũ Ma Phương

06/09/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thoát Cốt Hương Sub Tiếng Việt
TT: 8
Chap 15

Thoát Cốt Hương

09/04/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thời Đại X Long Sub Tiếng Việt
TT: 24
Chap 61

Thời Đại X Long

28/07/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thời Gian Chi Ngoại Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 29

Thời Gian Chi Ngoại

08/07/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thú Ma Thủ Ký Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 27

Thú Ma Thủ Ký

01/04/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thương Lãng Yên Vân Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 9

Thương Lãng Yên Vân

16/11/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tiên Thế Lục Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 4

Tiên Thế Lục

24/07/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tinh Kỷ Nguyên Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 13

Tinh Kỷ Nguyên

28/01/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tinh Thần Biến Sub Tiếng Việt
TT: 15
Chap 231

Tinh Thần Biến

01/08/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tinh Võ Thần Quyết Sub Tiếng Việt
TT: 27
Chap 77

Tinh Võ Thần Quyết

01/08/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tô Tịch Kỳ Quái Sub Tiếng Việt
TT: 30
Chap 66

Tô Tịch Kỳ Quái

17/07/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Torikae Baya Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 12

Torikae Baya

08/05/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Trạch Thiên Ký Sub Tiếng Việt
TT: 15
Chap 67.5

Trạch Thiên Ký

17/04/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Trạch Yêu Ký Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 132

Trạch Yêu Ký

27/07/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Trảm Long Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 17

Trảm Long

16/06/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Trảm Long 2 Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 8

Trảm Long 2

06/10/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Trâm Trung Lục Sub Tiếng Việt
TT: 20
Chap 27.5

Trâm Trung Lục

01/08/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Trớ Chú Chi Điệp Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 29

Trớ Chú Chi Điệp

01/12/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Túc Tội Chi Ca Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 33

Túc Tội Chi Ca

26/07/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tuyền Ky Lục Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 5

Tuyền Ky Lục

20/11/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tuyệt Thế Võ Thần Sub Tiếng Việt
TT: 13
Chap 67

Tuyệt Thế Võ Thần

01/08/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh U Dạ Kỳ Đàm Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 7

U Dạ Kỳ Đàm

11/03/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Uy Minh Thiên Đấu Sub Tiếng Việt
TT: 9
Chap 3

Uy Minh Thiên Đấu

04/05/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Vampire Sphere Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 1

Vampire Sphere

18/04/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Vân Hải Chi Thượng Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 11

Vân Hải Chi Thượng

12/07/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Vạn Võng Khu Ma Nhân Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 7

Vạn Võng Khu Ma Nhân

21/06/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Vĩnh Hằng Chí Tôn Sub Tiếng Việt
TT: 9
Chap 30

Vĩnh Hằng Chí Tôn

28/07/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Vô Cực Kiếm Thần Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 9

Vô Cực Kiếm Thần

11/12/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Võ Động Càn Khôn Sub Tiếng Việt
TT: 39
Chap 55

Võ Động Càn Khôn

17/07/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Võ Thần (Mới) Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 13

Võ Thần (Mới)

29/12/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Vợ tôi là Hổ Sub Tiếng Việt
TT: 8
Chap 86

Vợ tôi là Hổ

21/05/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Wolf's Castle Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 8

Wolf's Castle

07/12/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Xích Hoàng Truyền Kỳ Sub Tiếng Việt
TT: 24
Chap 53

Xích Hoàng Truyền Kỳ

28/07/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Xung Xuất Lê Minh Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 22

Xung Xuất Lê Minh

15/04/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Yển Sư Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 38

Yển Sư

30/07/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Yêu Thần Ký Sub Tiếng Việt
TT: 63
Chap 135

Yêu Thần Ký

29/07/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Yêu Túc Sơn Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 13

Yêu Túc Sơn

26/06/2017 Huyền Huyễn

X

Cần sang nhượng lại truyensubviet.com cho cá nhân, nhóm hoặc bất kỳ đối tượng nào có nhu cầu mua lại đủ sức DUY TRÌPHÁT TRIỂN.

- Full source code, full database, full tool.

- Full fanpage, group.

LIÊN HỆ: biglife1369@gmail.com

cập nhật truyện sub tiếng việt nhanh nhất