Về trang trước
Huyền Huyễn Sub Tiếng Việt
Truyện Tranh Tây Du Sub Tiếng Việt
TT: 13,755
Chap 176

Tây Du

09/11/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Ngự Linh Thế Giới Sub Tiếng Việt
TT: 11,643
Chap 261

Ngự Linh Thế Giới

19/11/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Yêu Thần Ký Sub Tiếng Việt
TT: 8,960
Chap 199

Yêu Thần Ký

18/11/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Vạn Giới Tiên Tung Sub Tiếng Việt
TT: 8,818
Chap 122

Vạn Giới Tiên Tung

18/11/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Quyền Bá Thiên Hạ Sub Tiếng Việt
TT: 8,005
Chap 194

Quyền Bá Thiên Hạ

18/11/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Linh Kiếm Tôn Sub Tiếng Việt
TT: 7,041
Chap 136

Linh Kiếm Tôn

18/11/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Toàn Chức Pháp Sư Sub Tiếng Việt
TT: 6,623
Chap 185

Toàn Chức Pháp Sư

19/11/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tuyệt Thế Võ Thần Sub Tiếng Việt
TT: 6,622
Chap 197

Tuyệt Thế Võ Thần

17/11/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Song Tu Đạo Lữ Của Tôi Sub Tiếng Việt
TT: 6,025
Chap 391

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

18/11/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Đường Dần tại Dị Giới Sub Tiếng Việt
TT: 5,677
Chap 233

Đường Dần tại Dị Giới

18/11/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Yêu Đạo Chí Tôn Sub Tiếng Việt
TT: 4,948
Chap 46

Yêu Đạo Chí Tôn

17/11/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Chủ Thần Quật Khởi Sub Tiếng Việt
TT: 4,793
Chap 34

Chủ Thần Quật Khởi

03/11/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Kiếm Nghịch Thương Khung Sub Tiếng Việt
TT: 4,690
Chap 65

Kiếm Nghịch Thương Khung

14/11/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Đại Chúa Tể Sub Tiếng Việt
TT: 4,475
Chap 102

Đại Chúa Tể

12/11/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Bách Luyện Thành Thần Sub Tiếng Việt
TT: 4,254
Chap 300

Bách Luyện Thành Thần

18/11/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Huyền Hạo Chiến Kí Sub Tiếng Việt
TT: 4,059
Chap 174

Huyền Hạo Chiến Kí

11/11/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Đấu Chiến Cuồng Triều Sub Tiếng Việt
TT: 3,828
Chap 133

Đấu Chiến Cuồng Triều

15/11/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tiên Trụ Sub Tiếng Việt
TT: 3,772
Chap 56

Tiên Trụ

30/10/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tinh Thần Biến Sub Tiếng Việt
TT: 3,754
Chap 453

Tinh Thần Biến

22/08/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Đồ Lục Tiên Ma Sub Tiếng Việt
TT: 3,693
Chap 33

Đồ Lục Tiên Ma

20/09/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Ngân Chi Thủ Mộ Nhân Sub Tiếng Việt
TT: 3,612
Chap 196

Ngân Chi Thủ Mộ Nhân

06/11/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tinh Võ Thần Quyết Sub Tiếng Việt
TT: 3,528
Chap 192

Tinh Võ Thần Quyết

13/11/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Võ Luyện Đỉnh Phong Sub Tiếng Việt
TT: 3,320
Chap 101

Võ Luyện Đỉnh Phong

19/11/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thánh Tổ Sub Tiếng Việt
TT: 3,205
Chap 154

Thánh Tổ

14/11/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Đại Kiếm Thần Sub Tiếng Việt
TT: 3,031
Chap 89

Đại Kiếm Thần

03/11/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Nguyên Tôn Sub Tiếng Việt
TT: 2,875
Chap 92

Nguyên Tôn

19/11/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Chư Thiên Ký Sub Tiếng Việt
TT: 2,868
Chap 123

Chư Thiên Ký

19/11/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Võ Thần Chúa Tể Sub Tiếng Việt
TT: 2,814
Chap 207

Võ Thần Chúa Tể

17/11/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tu Chân Tứ Vạn Niên Sub Tiếng Việt
TT: 2,567
Chap 156

Tu Chân Tứ Vạn Niên

10/11/2018 Huyền Huyễn

cập nhật truyện sub tiếng việt nhanh nhất