Về trang trước
Kiếm Hiệp Sub Tiếng Việt
Truyện Tranh Thiết Huyết Nam Nhi Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 79

Thiết Huyết Nam Nhi

28/01/2017 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Tiếu Ngạo Giang Hồ Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 85

Tiếu Ngạo Giang Hồ

06/02/2018 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Thanh Sắc Thâm Xử Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 36

Thanh Sắc Thâm Xử

13/02/2017 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Nghĩa Dũng Môn Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 72

Nghĩa Dũng Môn

02/02/2017 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Thiên Lang Liệt Truyện Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 0

Thiên Lang Liệt Truyện

30/11/-0001 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh 108-Tân Thủy Hử Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 21.5

108-Tân Thủy Hử

24/06/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Nguyệt Trầm Ngâm Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 51

Nguyệt Trầm Ngâm

23/07/2018 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Cửu Long Thành Trại P2 sub tiếng việt
TT: 2
Chap 100

Cửu Long Thành Trại P2

05/08/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Thần Điêu Hiệp Lữ sub tiếng việt
TT: 2
Chap 86

Thần Điêu Hiệp Lữ

14/05/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Thiên Long Bát Bộ Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 100

Thiên Long Bát Bộ

24/02/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Ỷ Thiên Đồ Long Ký Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 100

Ỷ Thiên Đồ Long Ký

13/04/2016 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Dong Binh Thiên Hạ Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 76

Dong Binh Thiên Hạ

26/05/2014 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Tiểu Ma Thần Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 47

Tiểu Ma Thần

21/12/2016 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Hiệp Khách Hành Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 27

Hiệp Khách Hành

20/05/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Ma Võ Độ Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 22

Ma Võ Độ

04/02/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Chính Nghĩa Hào Hùng Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 14

Chính Nghĩa Hào Hùng

16/06/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Tam Quốc Thần Binh Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 6

Tam Quốc Thần Binh

10/01/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Phiên Vân Phúc Vũ Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 17

Phiên Vân Phúc Vũ

25/10/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Thần Binh Huyền Kỳ P3 Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 189.5

Thần Binh Huyền Kỳ P3

26/02/2018 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Akaboshi-Ibun Suikoden Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 14

Akaboshi-Ibun Suikoden

31/10/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Anh Hùng Vô Lệ Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 203.5

Anh Hùng Vô Lệ

22/02/2018 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Phồn Hoa Phai Màu Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 7

Phồn Hoa Phai Màu

17/10/2016 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 54

Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

20/07/2018 Kiếm Hiệp

cập nhật truyện sub tiếng việt nhanh nhất