Về trang trước
Kinh Dị Sub Tiếng Việt
Truyện Tranh Mãnh quỹ quán Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 5

Mãnh quỹ quán

18/11/2014 Kinh Dị

Truyện Tranh Doubt! Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 14

Doubt!

28/01/2015 Kinh Dị

Truyện Tranh Distant Sky Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 15

Distant Sky

06/04/2015 Kinh Dị

Truyện Tranh Kẻ Đồng Hành Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 25

Kẻ Đồng Hành

03/06/2015 Kinh Dị

Truyện Tranh Destroy and Revolution Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 3

Destroy and Revolution

19/06/2015 Kinh Dị

Truyện Tranh UnderDog Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 11

UnderDog

12/09/2015 Kinh Dị

Truyện Tranh Anamorphosis no Meijuu Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 1.5

Anamorphosis no Meijuu

16/10/2015 Kinh Dị

Truyện Tranh Chiller Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 37

Chiller

16/01/2016 Kinh Dị

Truyện Tranh Torikago no Tsugai Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 21

Torikago no Tsugai

15/10/2015 Kinh Dị

Truyện Tranh The Crater Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 16

The Crater

06/10/2015 Kinh Dị

Truyện Tranh The Nightmare of Fabrication Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 1

The Nightmare of Fabrication

11/10/2015 Kinh Dị

Truyện Tranh Họa Liệu-The Last Of Us Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 5

Họa Liệu-The Last Of Us

21/11/2015 Kinh Dị

Truyện Tranh Kyochuu Rettou Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 5

Kyochuu Rettou

04/12/2015 Kinh Dị

Truyện Tranh Viên Kẹo Ma Thuật Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 1

Viên Kẹo Ma Thuật

19/02/2016 Kinh Dị

Truyện Tranh Bệnh Viện Kinh Hoàng Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 0

Bệnh Viện Kinh Hoàng

30/11/-0001 Kinh Dị

Truyện Tranh Horror tales of Necro Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 2

Horror tales of Necro

29/02/2016 Kinh Dị

Truyện Tranh Kyuuyaku Märchen-Old Testament Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 2

Kyuuyaku Märchen-Old Testament

02/03/2016 Kinh Dị

Truyện Tranh Nhân Quả Tuần Hoàn Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 35.5

Nhân Quả Tuần Hoàn

23/09/2016 Kinh Dị

Truyện Tranh Gokuto Jihen Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 14

Gokuto Jihen

28/04/2016 Kinh Dị

Truyện Tranh Ớn Lạnh Tuyệt Đối Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 89

Ớn Lạnh Tuyệt Đối

06/02/2017 Kinh Dị

Truyện Tranh Cursor Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 7

Cursor

18/04/2016 Kinh Dị

Truyện Tranh Corpse Party: Book of Shadows Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 17

Corpse Party: Book of Shadows

28/09/2017 Kinh Dị

Truyện Tranh Youkai Ningen Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 9

Youkai Ningen

07/07/2017 Kinh Dị

Truyện Tranh Wonderland Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 16

Wonderland

24/12/2017 Kinh Dị

Truyện Tranh Prison Lab Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 24

Prison Lab

01/04/2018 Kinh Dị

Truyện Tranh Zanmu-Labyrinth Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 7.5

Zanmu-Labyrinth

13/01/2018 Kinh Dị

cập nhật truyện sub tiếng việt nhanh nhất