Về trang trước
Lịch Sử-Quân Sự Sub Tiếng Việt
Truyện Tranh The Sword of Emperor Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 44

The Sword of Emperor

15/09/2015 Lịch Sử-Quân Sự

Truyện Tranh Gunjou Senki Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 19

Gunjou Senki

07/06/2017 Lịch Sử-Quân Sự

Truyện Tranh Wolfsmund Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 20

Wolfsmund

08/03/2016 Lịch Sử-Quân Sự

Truyện Tranh Đại Phong Ca Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 18

Đại Phong Ca

24/01/2017 Lịch Sử-Quân Sự

Truyện Tranh Nobunaga no Chef Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 54

Nobunaga no Chef

14/07/2014 Lịch Sử-Quân Sự

Truyện Tranh Tam Quốc Chí Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 0

Tam Quốc Chí

30/11/-0001 Lịch Sử-Quân Sự

Truyện Tranh Arslan Chiến ký Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 22

Arslan Chiến ký

18/04/2016 Lịch Sử-Quân Sự

Truyện Tranh Thành Cát Tư Hãn Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 87

Thành Cát Tư Hãn

09/07/2015 Lịch Sử-Quân Sự

Truyện Tranh Basilisk Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 29

Basilisk

28/10/2015 Lịch Sử-Quân Sự

Truyện Tranh Oldman Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 22

Oldman

02/04/2017 Lịch Sử-Quân Sự

cập nhật truyện sub tiếng việt nhanh nhất