Truyện Tranh Lịch Sử-Quân Sự
Về trang trước
Lịch Sử-Quân Sự Sub Tiếng Việt
Truyện Tranh kingdom Sub Tiếng Việt
TT: 153
Chap 556

Kingdom

27/04/2018 Lịch Sử-Quân Sự

Truyện Tranh Mujang Sub Tiếng Việt
TT: 9
Chap 221

Mujang

31/01/2018 Lịch Sử-Quân Sự

Truyện Tranh The Sword of Emperor Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 44

The Sword of Emperor

15/09/2015 Lịch Sử-Quân Sự

Truyện Tranh Gunjou Senki Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 19

Gunjou Senki

07/06/2017 Lịch Sử-Quân Sự

Truyện Tranh Wolfsmund Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 20

Wolfsmund

08/03/2016 Lịch Sử-Quân Sự

Truyện Tranh Đại Phong Ca Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 18

Đại Phong Ca

24/01/2017 Lịch Sử-Quân Sự

Truyện Tranh Arslan Chiến ký Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 22

Arslan Chiến ký

18/04/2016 Lịch Sử-Quân Sự

Truyện Tranh Thành Cát Tư Hãn Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 87

Thành Cát Tư Hãn

09/07/2015 Lịch Sử-Quân Sự

Truyện Tranh Basilisk Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 29

Basilisk

28/10/2015 Lịch Sử-Quân Sự

Truyện Tranh Oldman Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 22

Oldman

02/04/2017 Lịch Sử-Quân Sự

cập nhật truyện sub tiếng việt nhanh nhất