Truyện Tranh Manhua
Về trang trước
Manhua Sub Tiếng Việt
Truyện Tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ Sub Tiếng Việt
TT: 56
Chap 123

Phượng Nghịch Thiên Hạ

25/04/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Đấu La Đại Lục Sub Tiếng Việt
TT: 55
Chap 208

Đấu La Đại Lục

19/04/2018 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Bách Luyện Thành Thần Sub Tiếng Việt
TT: 53
Chap 217

Bách Luyện Thành Thần

26/04/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tây Du Sub Tiếng Việt
TT: 51
Chap 147

Tây Du

21/04/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Hôn Trộm 55 Lần Sub Tiếng Việt
TT: 50
Chap 180

Hôn Trộm 55 Lần

24/04/2018 Tình Cảm

Truyện Tranh Phong Khởi Thương Lam Sub Tiếng Việt
TT: 49
Chap 116

Phong Khởi Thương Lam

22/04/2018 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Thần Ấn Vương Tọa Sub Tiếng Việt
TT: 45
Chap 142

Thần Ấn Vương Tọa

17/04/2018 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Người Trong Giang Hồ Sub Tiếng Việt
TT: 39
Chap 2124

Người Trong Giang Hồ

25/04/2018 Xã Hội

Truyện Tranh Phụng Lâm Thiên Hạ P3 Sub Tiếng Việt
TT: 39
Chap 68

Phụng Lâm Thiên Hạ P3

19/09/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Sub Tiếng Việt
TT: 37
Chap 168

Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

13/11/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tinh Võ Thần Quyết Sub Tiếng Việt
TT: 33
Chap 138

Tinh Võ Thần Quyết

26/04/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thông Linh Phi Sub Tiếng Việt
TT: 32
Chap 134.5

Thông Linh Phi

26/04/2018 Tình Cảm

Truyện Tranh Phi Đãi Nghiên Tuyết Sub Tiếng Việt
TT: 31
Chap 144

Phi Đãi Nghiên Tuyết

05/04/2018 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Thiên Giáng Hiền Thục Nam Sub Tiếng Việt
TT: 31
Chap 129.7

Thiên Giáng Hiền Thục Nam

19/10/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Tô Tịch Kỳ Quái Sub Tiếng Việt
TT: 31
Chap 82

Tô Tịch Kỳ Quái

21/04/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Đại Chúa Tể Sub Tiếng Việt
TT: 31
Chap 72

Đại Chúa Tể

04/08/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Song Tu Đạo Lữ Của Tôi Sub Tiếng Việt
TT: 31
Chap 328

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

20/04/2018 Huyền Huyễn

cập nhật truyện sub tiếng việt nhanh nhất