Về trang trước
Manhua Sub Tiếng Việt
Truyện Tranh Tây Du Sub Tiếng Việt
TT: 13,755
Chap 176

Tây Du

09/11/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Ngự Linh Thế Giới Sub Tiếng Việt
TT: 10,791
Chap 260

Ngự Linh Thế Giới

13/11/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tiêu Nhân Sub Tiếng Việt
TT: 9,334
Chap 116

Tiêu Nhân

16/10/2018 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Vạn Giới Tiên Tung Sub Tiếng Việt
TT: 8,818
Chap 120

Vạn Giới Tiên Tung

11/11/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Yêu Thần Ký Sub Tiếng Việt
TT: 8,777
Chap 198.5

Yêu Thần Ký

15/11/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Quyền Bá Thiên Hạ Sub Tiếng Việt
TT: 8,006
Chap 192

Quyền Bá Thiên Hạ

06/11/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Đấu Phá Thương Khung Sub Tiếng Việt
TT: 7,928
Chap 238.3

Đấu Phá Thương Khung

16/11/2018 Sắc Hiệp-Đô Thị

Truyện Tranh Linh Kiếm Tôn Sub Tiếng Việt
TT: 7,041
Chap 134

Linh Kiếm Tôn

16/11/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Toàn Chức Pháp Sư Sub Tiếng Việt
TT: 6,623
Chap 180

Toàn Chức Pháp Sư

14/11/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Song Tu Đạo Lữ Của Tôi Sub Tiếng Việt
TT: 6,025
Chap 389

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

09/11/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Đường Dần tại Dị Giới Sub Tiếng Việt
TT: 5,677
Chap 232

Đường Dần tại Dị Giới

14/11/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Yêu Đạo Chí Tôn Sub Tiếng Việt
TT: 4,948
Chap 45

Yêu Đạo Chí Tôn

11/11/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Chủ Thần Quật Khởi Sub Tiếng Việt
TT: 4,793
Chap 34

Chủ Thần Quật Khởi

03/11/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Kiếm Nghịch Thương Khung Sub Tiếng Việt
TT: 4,690
Chap 65

Kiếm Nghịch Thương Khung

14/11/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Vạn Giới Thần Chủ Sub Tiếng Việt
TT: 4,490
Chap 22

Vạn Giới Thần Chủ

27/10/2018 Xuyên Không

Truyện Tranh Bách Luyện Thành Thần Sub Tiếng Việt
TT: 4,254
Chap 298

Bách Luyện Thành Thần

11/11/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thực Sắc Đại Lục Sub Tiếng Việt
TT: 4,139
Chap 56

Thực Sắc Đại Lục

16/11/2018 Xuyên Không

Truyện Tranh Huyền Hạo Chiến Kí Sub Tiếng Việt
TT: 4,059
Chap 174

Huyền Hạo Chiến Kí

11/11/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Dị Nhân Bất Tử Sub Tiếng Việt
TT: 3,979
Chap 25

Dị Nhân Bất Tử

14/11/2018 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Đấu Chiến Cuồng Triều Sub Tiếng Việt
TT: 3,828
Chap 133

Đấu Chiến Cuồng Triều

15/11/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tiên Trụ Sub Tiếng Việt
TT: 3,772
Chap 56

Tiên Trụ

30/10/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tinh Thần Biến Sub Tiếng Việt
TT: 3,754
Chap 453

Tinh Thần Biến

22/08/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Ngân Chi Thủ Mộ Nhân Sub Tiếng Việt
TT: 3,612
Chap 196

Ngân Chi Thủ Mộ Nhân

06/11/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tinh Võ Thần Quyết Sub Tiếng Việt
TT: 3,528
Chap 192

Tinh Võ Thần Quyết

13/11/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Đại Chúa Tể Sub Tiếng Việt
TT: 3,527
Chap 102

Đại Chúa Tể

12/11/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Huyết Ma Nhân Sub Tiếng Việt
TT: 3,525
Chap 415

Huyết Ma Nhân

11/11/2018 Kinh Dị

Truyện Tranh Đấu La Đại Lục Sub Tiếng Việt
TT: 3,364
Chap 221

Đấu La Đại Lục

14/11/2018 Tiên Hiệp

cập nhật truyện sub tiếng việt nhanh nhất