Về trang trước
Manhua Sub Tiếng Việt
Truyện Tranh Ngự Linh Thế Giới Sub Tiếng Việt
TT: 20,439
Chap 278

Ngự Linh Thế Giới

18/01/2019 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tây Du Sub Tiếng Việt
TT: 17,803
Chap 183

Tây Du

31/12/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Vạn Giới Tiên Tung Sub Tiếng Việt
TT: 13,059
Chap 138

Vạn Giới Tiên Tung

16/01/2019 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Linh Kiếm Tôn Sub Tiếng Việt
TT: 12,962
Chap 150

Linh Kiếm Tôn

18/01/2019 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tiêu Nhân Sub Tiếng Việt
TT: 12,431
Chap 123

Tiêu Nhân

04/01/2019 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Yêu Thần Ký Sub Tiếng Việt
TT: 11,430
Chap 206

Yêu Thần Ký

13/01/2019 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Toàn Chức Pháp Sư Sub Tiếng Việt
TT: 10,406
Chap 238

Toàn Chức Pháp Sư

18/01/2019 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Đấu Phá Thương Khung Sub Tiếng Việt
TT: 10,389
Chap 245

Đấu Phá Thương Khung

17/01/2019 Sắc Hiệp-Đô Thị

Truyện Tranh Quyền Bá Thiên Hạ Sub Tiếng Việt
TT: 10,252
Chap 204

Quyền Bá Thiên Hạ

08/01/2019 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Song Tu Đạo Lữ Của Tôi Sub Tiếng Việt
TT: 8,000
Chap 407

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

14/01/2019 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Đường Dần tại Dị Giới Sub Tiếng Việt
TT: 7,811
Chap 247

Đường Dần tại Dị Giới

11/01/2019 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Ta Là Đại Thần Tiên Sub Tiếng Việt
TT: 7,645
Chap 85

Ta Là Đại Thần Tiên

19/01/2019 Xuyên Không

Truyện Tranh Tinh Võ Thần Quyết Sub Tiếng Việt
TT: 7,096
Chap 209

Tinh Võ Thần Quyết

18/01/2019 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống Sub Tiếng Việt
TT: 6,963
Chap 70

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

19/01/2019 Xuyên Không

Truyện Tranh Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Sub Tiếng Việt
TT: 6,447
Chap 144

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

18/01/2019 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Võ Luyện Đỉnh Phong Sub Tiếng Việt
TT: 6,432
Chap 125

Võ Luyện Đỉnh Phong

15/01/2019 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Kiếm Nghịch Thương Khung Sub Tiếng Việt
TT: 6,305
Chap 82

Kiếm Nghịch Thương Khung

18/01/2019 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Yêu Đạo Chí Tôn Sub Tiếng Việt
TT: 6,162
Chap 48

Yêu Đạo Chí Tôn

26/11/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Vạn Giới Thần Chủ Sub Tiếng Việt
TT: 5,774
Chap 36

Vạn Giới Thần Chủ

20/12/2018 Xuyên Không

Truyện Tranh Tuyệt Thế Chiến Hồn Sub Tiếng Việt
TT: 5,742
Chap 71

Tuyệt Thế Chiến Hồn

19/01/2019 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Huyết Ma Nhân Sub Tiếng Việt
TT: 5,671
Chap 440

Huyết Ma Nhân

17/01/2019 Kinh Dị

Truyện Tranh Bách Luyện Thành Thần Sub Tiếng Việt
TT: 5,458
Chap 323

Bách Luyện Thành Thần

17/01/2019 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Đại Chúa Tể Sub Tiếng Việt
TT: 5,425
Chap 105

Đại Chúa Tể

27/12/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Võ Thần Chúa Tể Sub Tiếng Việt
TT: 5,386
Chap 233

Võ Thần Chúa Tể

18/01/2019 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Đại Kiếm Thần Sub Tiếng Việt
TT: 5,372
Chap 106

Đại Kiếm Thần

18/01/2019 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Chư Thiên Ký Sub Tiếng Việt
TT: 5,239
Chap 147

Chư Thiên Ký

12/01/2019 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Ngự Thiên Sub Tiếng Việt
TT: 5,206
Chap 35

Ngự Thiên

17/01/2019 Huyền Huyễn

cập nhật truyện sub tiếng việt nhanh nhất