Về trang trước
Manhua Sub Tiếng Việt
Truyện Tranh Đấu La Đại Lục Sub Tiếng Việt
TT: 52
Chap 202.5

Đấu La Đại Lục

19/01/2018 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Phượng Nghịch Thiên Hạ Sub Tiếng Việt
TT: 52
Chap 114

Phượng Nghịch Thiên Hạ

15/01/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Hôn Trộm 55 Lần Sub Tiếng Việt
TT: 50
Chap 158

Hôn Trộm 55 Lần

19/01/2018 Tình Cảm

Truyện Tranh Phong Khởi Thương Lam Sub Tiếng Việt
TT: 48
Chap 109

Phong Khởi Thương Lam

19/01/2018 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Bách Luyện Thành Thần Sub Tiếng Việt
TT: 48
Chap 185

Bách Luyện Thành Thần

20/01/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tây Du Sub Tiếng Việt
TT: 47
Chap 134

Tây Du

20/01/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thần Ấn Vương Tọa Sub Tiếng Việt
TT: 43
Chap 135

Thần Ấn Vương Tọa

18/01/2018 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Thế Giới Tiên Hiệp Sub Tiếng Việt
TT: 42
Chap 140

Thế Giới Tiên Hiệp

30/12/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Người Trong Giang Hồ Sub Tiếng Việt
TT: 38
Chap 2097

Người Trong Giang Hồ

20/01/2018 Xã Hội

Truyện Tranh Phụng Lâm Thiên Hạ P3 Sub Tiếng Việt
TT: 38
Chap 68

Phụng Lâm Thiên Hạ P3

19/09/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Sub Tiếng Việt
TT: 36
Chap 168

Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

13/11/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thông Linh Phi Sub Tiếng Việt
TT: 32
Chap 115.5

Thông Linh Phi

18/01/2018 Tình Cảm

Truyện Tranh Thiên Giáng Hiền Thục Nam Sub Tiếng Việt
TT: 31
Chap 129.7

Thiên Giáng Hiền Thục Nam

19/10/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Đại Chúa Tể Sub Tiếng Việt
TT: 31
Chap 72

Đại Chúa Tể

04/08/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Phi Đãi Nghiên Tuyết Sub Tiếng Việt
TT: 30
Chap 137

Phi Đãi Nghiên Tuyết

14/12/2017 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Tô Tịch Kỳ Quái Sub Tiếng Việt
TT: 30
Chap 77

Tô Tịch Kỳ Quái

17/01/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Công Tử! Không nên a! Sub Tiếng Việt
TT: 30
Chap 46

Công Tử! Không nên ạ!

25/04/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh Thần Y Đích Nữ Sub Tiếng Việt
TT: 30
Chap 74

Thần Y Đích Nữ

16/01/2018 Huyền Huyễn

cập nhật truyện sub tiếng việt nhanh nhất