Về trang trước
Manhua Sub Tiếng Việt
Truyện Tranh  Phi Sắc Dị Văn Lục Sub Tiếng Việt
TT: 27
Chap 31

Phi Sắc Dị Văn Lục

20/08/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh 101 Sủng Vật Tình Nhân Sub Tiếng Việt
TT: 20
Chap 10

101 Sủng Vật Tình Nhân

06/05/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh 108-Tân Thủy Hử Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 21.5

108-Tân Thủy Hử

24/06/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh 19 Days Sub Tiếng Việt
TT: 8
Chap 178

19 Days

14/06/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh Á Châu Hùng Sư Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 10

Á Châu Hùng Sư

27/01/2016 Sắc Hiệp-Đô Thị

Truyện Tranh A Sa Chuyên Dụng  Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 12

A Sa Chuyên Dụng

05/04/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh A Thousand Years Ninetails Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 20

A Thousand Years Ninetails

30/07/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Ác Ma Pháp Tắc Sub Tiếng Việt
TT: 19
Chap 25

Ác Ma Pháp Tắc

09/04/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Ác Mộng Cấm Chỉ Lệnh Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 8

Ác Mộng Cấm Chỉ Lệnh

07/05/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh Ách Xá-Yashe Sub Tiếng Việt
TT: 18
Chap 24.5

Ách Xá-Yashe

06/03/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Aflame Inferno Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 50

Aflame Inferno

10/11/2015 Hành Động

Truyện Tranh Akame ga KILL! ZERO Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 13

Akame ga KILL! ZERO

18/12/2014 Hành Động

Truyện Tranh Ám Chi Lạc Ấn Sub Tiếng Việt
TT: 9
Chap 14

Ám Chi Lạc Ấn

16/12/2014 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Ám Dạ Hiệp Tấu Khúc Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 5

Ám Dạ Hiệp Tấu Khúc

24/12/2015 Tình Cảm

Truyện Tranh An Gia Hữu Nữ Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 12

An Gia Hữu Nữ

12/11/2017 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Anh Hùng Vô Lệ Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 180

Anh Hùng Vô Lệ

13/11/2017 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Anh Hùng Xạ Điêu Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 100

Anh Hùng Xạ Điêu

22/06/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Anh Là Phiền Phức Của Em Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 65

Anh Là Phiền Phức Của Em

06/09/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Ảo Long Vương Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 60

Ảo Long Vương

23/11/2016 Hành Động

Truyện Tranh Bá Đao Sub Tiếng Việt
TT: 8
Chap 256

Bá Đao

18/05/2017 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta Sub Tiếng Việt
TT: 8
Chap 107

Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta

15/10/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Bắc Đẩu Thần Quyền sub tiếng việt
TT: 3
Chap 119

Bắc Đẩu Thần Quyền

19/02/2016 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Bạc Hà Chi Hạ Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 40

Bạc Hà Chi Hạ

29/02/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh Bạch Lang Tịch Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 4

Bạch Lang Tịch

24/12/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Bách Luyện Thành Thần Sub Tiếng Việt
TT: 46
Chap 163

Bách Luyện Thành Thần

12/11/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Bạch Phát Quỷ Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 7

Bạch Phát Quỷ

21/06/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Bạch Tuyết Tóc Đỏ Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 82

Bạch Tuyết Tóc Đỏ

18/03/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Ban Mai Xanh-Shadow of Visions Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 21

Ban Mai Xanh-Shadow of Visions

14/10/2015 Tình Cảm

Truyện Tranh Bloody Girl Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 17.17

Bloody Girl

07/11/2017 Sắc Hiệp-Đô Thị

Truyện Tranh Blue Lake-Lam Lí Trấn Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 8

Blue Lake-Lam Lí Trấn

14/09/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Bồng Sơn Viễn Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 28

Bồng Sơn Viễn

28/10/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 37

Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu

24/09/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Bút Tiên Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 6

Bút Tiên

05/03/2016 Kinh Dị

Truyện Tranh Ca Tẫn Đào Hoa Sub Tiếng Việt
TT: 20
Chap 14.5

Ca Tẫn Đào Hoa

16/03/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Câu Lạc Bộ Ngoại Tình Sub Tiếng Việt
TT: 18
Chap 46

Câu Lạc Bộ Ngoại Tình

15/03/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Câu Lạc Bộ Ngôi Sao Sub Tiếng Việt
TT: 22
Chap 149

Câu Lạc Bộ Ngôi Sao

03/05/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh Cây Nấm Kì Khả Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 23

Cây Nấm Kì Khả

08/10/2016 Truyện Hài

Truyện Tranh Celestial Destroyer Tru Tiên Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 159

Celestial Destroyer Tru Tiên

07/03/2015 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Chân Hoàn Truyện Sub Tiếng Việt
TT: 9
Chap 22.3

Chân Hoàn Truyện

26/01/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Chí Tôn Chư Thiên Sub Tiếng Việt
TT: 12
Chap 78

Chí Tôn Chư Thiên

24/10/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Chìa Khóa Thời Gian Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 7

Chìa Khóa Thời Gian

06/12/2015 Xuyên Không

Truyện Tranh Chiêm Cốt Sư Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 31

Chiêm Cốt Sư

13/09/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Chiến Phổ Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 20

Chiến Phổ

25/07/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Chiến Quốc Yêu Hồ Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 25

Chiến Quốc Yêu Hồ

30/10/2014 Phưu Lưu

Truyện Tranh China Girls Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 5

China Girls

21/11/2015 Tình Cảm

Truyện Tranh Chính Nghĩa Hào Hùng Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 14

Chính Nghĩa Hào Hùng

16/06/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Cho Anh Gần Em Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 23

Cho Anh Gần Em

13/10/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh Cực Đạo Hoa Giá Sub Tiếng Việt
TT: 17
Chap 22

Cực Đạo Hoa Giá

20/02/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Cực Đạo Thiên Sứ Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 35

Cực Đạo Thiên Sứ

27/02/2016 Hành Động

Truyện Tranh Cực Phẩm Gia Đinh Sub Tiếng Việt
TT: 13
Chap 96

Cực Phẩm Gia Đinh

03/05/2017 Truyện Hài

Truyện Tranh Cuồng Thần Sub Tiếng Việt
TT: 21
Chap 41.5

Cuồng Thần

11/11/2017 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Cửu Long Thành Trại Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 32

Cửu Long Thành Trại

11/04/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Cửu Long Thành Trại P2 sub tiếng việt
TT: 0
Chap 100

Cửu Long Thành Trại P2

05/08/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Cửu Tinh Vô Song Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 4

Cửu Tinh Vô Song

09/06/2015 Hài Troll

Truyện Tranh Dạ Du Thần Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 40

Dạ Du Thần

13/07/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Dragon Pearl Boy Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 1.5

Dragon Pearl Boy

14/10/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Du Thế Lục Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 33

Du Thế Lục

24/02/2017 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Du Thế Vô Song Sub Tiếng Việt
TT: 17
Chap 29

Du Thế Vô Song

06/10/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Đại Khâu Giáp Sư Sub Tiếng Việt
TT: 8
Chap 21

Đại Khâu Giáp Sư

11/11/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Đại Kiếm Sư Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 32

Đại Kiếm Sư

15/09/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Đại Long Môn Khách Sạn Sub Tiếng Việt
TT: 15
Chap 9.2

Đại Long Môn Khách Sạn

03/04/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh Đan Lạc Phàm Trần Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 18

Đan Lạc Phàm Trần

24/07/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Đạo Mộ Bút Ký Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 0

Đạo Mộ Bút Ký

30/11/-0001 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Đạo Sư Độc Nhãn Long Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 38

Đạo Sư Độc Nhãn Long

18/07/2016 Truyện Hài

Truyện Tranh Đóa Hoa Mù Lòa Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 8

Đóa Hoa Mù Lòa

27/04/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh Đoan Mộc Dạ Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 2

Đoan Mộc Dạ

26/02/2016 Lịch Sử-Quân Sự

Truyện Tranh Đoàn Xiếc Thú Ánh Trăng Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 30

Đoàn Xiếc Thú Ánh Trăng

07/11/2015 Tình Cảm

Truyện Tranh Đối Tác Yêu Ma Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 10

Đối Tác Yêu Ma

19/08/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Gen Thợ Săn Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 42

Gen Thợ Săn

24/06/2016 Kinh Dị

Truyện Tranh Genjuu Chousain Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 3

Genjuu Chousain

03/11/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Già Thiên Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 61

Già Thiên

23/08/2017 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Gia Tử Khu 37 Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 9

Gia Tử Khu 37

22/06/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Hắc Khuyển Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 3

Hắc Khuyển

16/06/2015 Hành Động

Truyện Tranh Hạch Lực Đột Phá Sub Tiếng Việt
TT: 18
Chap 40

Hạch Lực Đột Phá

17/02/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Hải Hổ P1 Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 0

Hải Hổ P1

30/11/-0001 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Hải Hổ P2 Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 0

Hải Hổ P2

30/11/-0001 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Hải Hổ P3 Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 0

Hải Hổ P3

30/11/-0001 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Hải Yêu Sub Tiếng Việt
TT: 14
Chap 25

Hải Yêu

29/05/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Hắn Đến Từ Sao Hỏa Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 15

Hắn Đến Từ Sao Hỏa

16/07/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Hana no Koe​ Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 4

Hana no Koe​

23/05/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Hiiro Ouji Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 16

Hiiro Ouji

13/03/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Hình Nhân Đế Quốc Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 17

Hình Nhân Đế Quốc

01/08/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Hổ Cuồng Long Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 5

Hổ Cuồng Long

22/12/2015 Sắc Hiệp-Đô Thị

Truyện Tranh Hoa Gia Hỉ Sự Sub Tiếng Việt
TT: 12
Chap 7

Hoa Gia Hỉ Sự

16/05/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Hoa Hoa Du Long Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 6

Hoa Hoa Du Long

28/06/2015 Tình Cảm

Truyện Tranh Hoa Phi Hoa Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 29

Hoa Phi Hoa

03/05/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh hỏa phụng liêu nguyên sub tiếng việt
TT: 14
Chap 489

Hỏa Phụng Liêu Nguyên

30/10/2017 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Hoa Quý Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 65

Hoa Quý

08/03/2017 Kinh Dị

Truyện Tranh Hoa Thiên Cốt Sub Tiếng Việt
TT: 27
Chap 113

Hoa Thiên Cốt

06/09/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Hoa Và Ôn Thần Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 11

Hoa Và Ôn Thần

27/10/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Hoả Vân Tà Thần P1 Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 0

Hoả Vân Tà Thần P1

30/11/-0001 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Hoả Vân Tà Thần P2 Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 0

Hoả Vân Tà Thần P2

30/11/-0001 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Hôi Phi Yên Diệt Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 5

Hôi Phi Yên Diệt

19/05/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Hồi Sinh Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 40

Hồi Sinh

09/10/2016 Kinh Dị

Truyện Tranh Hỗn Độn Thiếu Nữ Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 6

Hỗn Độn Thiếu Nữ

02/04/2015 Xuyên Không

Truyện Tranh Hôn Trộm 55 Lần Sub Tiếng Việt
TT: 50
Chap 138

Hôn Trộm 55 Lần

12/11/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Hồng Vân Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 47

Hồng Vân

20/12/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh Hương Mật Trầm Trầm Sub Tiếng Việt
TT: 15
Chap 25

Hương Mật Trầm Trầm

26/05/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Hựu Nhất Xuân Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 7

Hựu Nhất Xuân

05/10/2016 Xuyên Không

Truyện Tranh Huyền Giới Chi Môn Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 23

Huyền Giới Chi Môn

10/11/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Huyền Hạo Chiến Kí Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 71

Huyền Hạo Chiến Kí

11/11/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Huyễn Thành Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 0

Huyễn Thành

30/11/-0001 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Huyễn Thế Ký Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 55

Huyễn Thế Ký

12/11/2014 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Huyễn Thú Vương Sub Tiếng Việt
TT: 19
Chap 188

Huyễn Thú Vương

09/10/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Huyết Ma Nhân Sub Tiếng Việt
TT: 24
Chap 276

Huyết Ma Nhân

24/09/2017 Kinh Dị

Truyện Tranh Huyết Sắc Thương Khung Sub Tiếng Việt
TT: 14
Chap 211

Huyết Sắc Thương Khung

14/06/2017 Kinh Dị

Truyện Tranh Hy Vọng Pandora Sub Tiếng Việt
TT: 9
Chap 7

Hy Vọng Pandora

01/02/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Hyulla's Race Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 29.5

Hyulla's Race

26/10/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh I'm A Loser Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 137

I'm A Loser

08/09/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Kế Hoạch Bướm Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 75

Kế Hoạch Bướm

02/01/2015 Tình Cảm

Truyện Tranh Khai Phong Kỳ Đàm Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 42

Khai Phong Kỳ Đàm

13/09/2016 Truyện Khác

Truyện Tranh Khuynh Quốc Yêu Sủng Sub Tiếng Việt
TT: 18
Chap 23

Khuynh Quốc Yêu Sủng

05/11/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Kiếp Long Biến Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 17

Kiếp Long Biến

11/04/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Kiêu Lý Kiều Khí Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 11.5

Kiêu Lý Kiều Khí

28/08/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Kiken Jun’ai D.N.A Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 0

Kiken Jun’ai D.N.A

30/11/-0001 Tình Cảm

Truyện Tranh Kim Tiền Sư Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 5

Kim Tiền Sư

26/07/2016 Sắc Hiệp-Đô Thị

Truyện Tranh Kinh Tủng Lạc Viên Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 4

Kinh Tủng Lạc Viên

25/07/2015 Hành Động

Truyện Tranh Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 46

Kỳ Môn Nữ Mệnh Sư

03/11/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Level Up Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 40

Level Up

19/02/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Liên Vận Trai Sub Tiếng Việt
TT: 8
Chap 12

Liên Vận Trai

24/12/2014 Xuyên Không

Truyện Tranh Ling Bao Zhi Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 2

Ling Bao Zhi

22/02/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Linh Khiết Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 143

Linh Khiết

16/08/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Linh Vực Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 13

Linh Vực

03/11/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Loạn Nhập Sub Tiếng Việt
TT: 8
Chap 47

Loạn Nhập

31/10/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Lộc Đỉnh Ký Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 60

Lộc Đỉnh Ký

03/07/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh long hổ môn sub tiếng việt
TT: 7
Chap 859

Long Hổ Môn

18/11/2016 Sắc Hiệp-Đô Thị

Truyện Tranh Long Hổ Phong Bạo Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 11

Long Hổ Phong Bạo

15/09/2014 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Long Nhẫn Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 3

Long Nhẫn

10/03/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Long Phượng Trình Tường Sub Tiếng Việt
TT: 8
Chap 110

Long Phượng Trình Tường

02/03/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Long Thần-Trung Bộ Khúc Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 58

Long Thần-Trung Bộ Khúc

11/10/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Long Tộc Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 44

Long Tộc

05/11/2014 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Long Tộc P2 Sub Tiếng Việt
TT: 9
Chap 60

Long Tộc P2

17/03/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Long Tử Giá Lâm Sub Tiếng Việt
TT: 12
Chap 8

Long Tử Giá Lâm

03/04/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Long Xà Diễn Nghĩa Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 25

Long Xà Diễn Nghĩa

06/06/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Luân Hồi Báo Oán Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 1

Luân Hồi Báo Oán

29/02/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Lục Tiểu Phụng Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 0

Lục Tiểu Phụng

30/11/-0001 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Luôn Có Yêu Quái Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 39

Luôn Có Yêu Quái

04/11/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Lưỡng Bất Nghi Sub Tiếng Việt
TT: 14
Chap 81

Lưỡng Bất Nghi

12/11/2017 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Lưu Luyến Tinh Diệu Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 78

Lưu Luyến Tinh Diệu

12/11/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Luyến Ái Sinh Tử Bộ Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 37

Luyến Ái Sinh Tử Bộ

02/09/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Luyện Ngục Trọng Sinh Sub Tiếng Việt
TT: 9
Chap 78

Luyện Ngục Trọng Sinh

13/11/2017 Kinh Dị

Truyện Tranh Lý Tiểu Long Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 5

Lý Tiểu Long

02/06/2014 Võ Thuật

Truyện Tranh Ma Phi Giá Đáo Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 102

Ma Phi Giá Đáo

11/11/2017 Xuyên Không

Truyện Tranh Ma Tạp Tiên Tông Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 137

Ma Tạp Tiên Tông

01/06/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Ma Thổi Đèn Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 16

Ma Thổi Đèn

11/12/2015 Kinh Dị

Truyện Tranh Ma Võ Độ Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 22

Ma Võ Độ

04/02/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Mãng Hoang Ký Sub Tiếng Việt
TT: 16
Chap 45

Mãng Hoang Ký

10/10/2017 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Manh Phong Thần Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 42

Manh Phong Thần

04/03/2015 Truyện Hài

Truyện Tranh Manh Tam Quốc Sub Tiếng Việt
TT: 8
Chap 113

Manh Tam Quốc

13/08/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Miêu Hựu Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 12

Miêu Hựu

17/02/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Miêu Nữ Minh Tộc Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 3

Miêu Nữ Minh Tộc

31/07/2016 Xuyên Không

Truyện Tranh Mộc Lan Vô Trưởng Huynh Sub Tiếng Việt
TT: 9
Chap 24

Mộc Lan Vô Trưởng Huynh

23/04/2016 Xuyên Không

Truyện Tranh Mỹ Nhân Kế Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 12

Mỹ Nhân Kế

11/06/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Mỹ Nhân Làm Tướng Sub Tiếng Việt
TT: 9
Chap 63

Mỹ Nhân Làm Tướng

08/11/2017 Xuyên Không

Truyện Tranh Ngày Nghỉ Của Mèo Sub Tiếng Việt
TT: 12
Chap 4

Ngày Nghỉ Của Mèo

01/02/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh Nghĩa Dũng Môn Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 72

Nghĩa Dũng Môn

02/02/2017 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Nghịch Hành Thiên Hậu Sub Tiếng Việt
TT: 13
Chap 14

Nghịch Hành Thiên Hậu

07/03/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh Nghịch Mệnh Sư Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 17

Nghịch Mệnh Sư

25/01/2016 Phưu Lưu

Truyện Tranh Nghịch Quỷ DS Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 46

Nghịch Quỷ DS

30/01/2016 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Nghịch Thần Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 40

Nghịch Thần

27/09/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Ngoan Tây Du Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 6

Ngoan Tây Du

07/03/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Ngũ Hành Thiên Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 3

Ngũ Hành Thiên

21/04/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Ngự Lâm Y Quan Sub Tiếng Việt
TT: 8
Chap 12

Ngự Lâm Y Quan

15/04/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Ngự Linh Thế Giới Sub Tiếng Việt
TT: 27
Chap 162

Ngự Linh Thế Giới

12/11/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Ngu Nhân Chi Lữ Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 21

Ngu Nhân Chi Lữ

17/04/2016 Sắc Hiệp-Đô Thị

Truyện Tranh Ngự Niệm Sư Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 14

Ngự Niệm Sư

03/07/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Ngư Tổ Thần Châu Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 30

Ngư Tổ Thần Châu

05/04/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Người Trong Giang Hồ Sub Tiếng Việt
TT: 38
Chap 2077

Người Trong Giang Hồ

11/11/2017 Xã Hội

Truyện Tranh Người Yêu Biến Mất Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 61

Người Yêu Biến Mất

05/11/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh Ngưu Lang-Chức Nữ Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 23

Ngưu Lang-Chức Nữ

14/11/2014 Truyện Hài

Truyện Tranh Ngụy Thủy Nghi Vân Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 87

Ngụy Thủy Nghi Vân

10/11/2016 Kinh Dị

Truyện Tranh Nguyên Mục Sub Tiếng Việt
TT: 9
Chap 163

Nguyên Mục

13/11/2017 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Nguyệt Ẩn Thần Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 8

Nguyệt Ẩn Thần

13/08/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Nguyệt Hà Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 3

Nguyệt Hà

02/07/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Nguyệt Lạc Tử Hoa Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 31

Nguyệt Lạc Tử Hoa

28/04/2016 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Nguyệt Thực Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 8

Nguyệt Thực

29/08/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh Nhà Ta Có Tiểu Thiếp Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 55

Nhà Ta Có Tiểu Thiếp

07/11/2017 Xuyên Không

Truyện Tranh Nhất Thế Chi Tôn Sub Tiếng Việt
TT: 13
Chap 22

Nhất Thế Chi Tôn

20/06/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Như Lai Ma Chưởng Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 4

Như Lai Ma Chưởng

26/09/2016 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Nộ Lương Tinh Không Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 32

Nộ Lương Tinh Không

23/09/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Nữ Điệp Viên Cấp 3 Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 79

Nữ Điệp Viên Cấp 3

21/02/2017 Hành Động

Truyện Tranh Nụ Hôn Nguyền Rủa Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 38

Nụ Hôn Nguyền Rủa

05/10/2017 Hành Động

Truyện Tranh Nữ Hồng Côn (Censored) Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 2

Nữ Hồng Côn (Censored)

02/04/2015 Xã Hội

Truyện Tranh Nữ Nhân Dũng Cảm Sub Tiếng Việt
TT: 11
Chap 53

Nữ Nhân Dũng Cảm

11/03/2017 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Nuan Nuan Wu Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 9

Nuan Nuan Wu

01/11/2015 Tình Cảm

Truyện Tranh Oản Thanh Ti Sub Tiếng Việt
TT: 19
Chap 13

Oản Thanh Ti

29/12/2014 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Oldman Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 22

Oldman

02/04/2017 Lịch Sử-Quân Sự

Truyện Tranh Ông Ngoại Tuổi 38 Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 26

Ông Ngoại Tuổi 38

04/12/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh Ookami-heika no Hanayome Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 24

Ookami-heika no Hanayome

23/12/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Phá Hiểu Thế Kỷ Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 32.5

Phá Hiểu Thế Kỷ

07/07/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Phàm Nhân Tu Tiên Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 7

Phàm Nhân Tu Tiên

28/08/2014 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Phần Thiên Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 3

Phần Thiên

28/06/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Phệ Quy Giả Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 46

Phệ Quy Giả

28/04/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Phi Đãi Nghiên Tuyết Sub Tiếng Việt
TT: 30
Chap 130

Phi Đãi Nghiên Tuyết

20/08/2017 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Phiên Vân Phúc Vũ Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 17

Phiên Vân Phúc Vũ

25/10/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Phồn Hoa Phai Màu Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 7

Phồn Hoa Phai Màu

17/10/2016 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Phong Bạo Thập Tam Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 0

Phong Bạo Thập Tam

30/11/-0001 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Phong Khởi Thương Lam Sub Tiếng Việt
TT: 47
Chap 105

Phong Khởi Thương Lam

11/11/2017 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Phong Lôi Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 0

Phong Lôi

30/11/-0001 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Sát Lãng Huyền Giả Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 9

Sát Lãng Huyền Giả

21/12/2014 Hành Động

Truyện Tranh Scarlet Cross Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 15

Scarlet Cross

03/05/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Shadow Chasers Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 15

Shadow Chasers

15/05/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Số Hiệu 1314 Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 16

Số Hiệu 1314

01/11/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Sổ Tay Trồng Yêu Tinh Sub Tiếng Việt
TT: 18
Chap 247

Sổ Tay Trồng Yêu Tinh

22/08/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Sơn Hải Nghịch Chiến Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 50.5

Sơn Hải Nghịch Chiến

13/11/2017 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Sơn Hải Thú Sub Tiếng Việt
TT: 22
Chap 49

Sơn Hải Thú

12/12/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh Song Hùng Kỳ Hiệp Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 258

Song Hùng Kỳ Hiệp

06/11/2017 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Song Sinh Linh Thám Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 72

Song Sinh Linh Thám

02/03/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Song Tu Đạo Lữ Của Tôi Sub Tiếng Việt
TT: 27
Chap 291

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

09/11/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tà Thần Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 0

Tà Thần

30/11/-0001 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Tầm khanh ký Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 3

Tầm khanh ký

09/04/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tam Nhãn Hao Thiên Lục Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 238

Tam Nhãn Hao Thiên Lục

04/11/2017 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Tam Quốc Thần Binh Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 6

Tam Quốc Thần Binh

10/01/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Tam Sinh Kiếp Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 12

Tam Sinh Kiếp

01/10/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tầm Tần Ký sub tiếng việt
TT: 2
Chap 198

Tầm Tần Ký

11/09/2014 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Tam Tập Nam Chủ Giác Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 16

Tam Tập Nam Chủ Giác

06/03/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tam Thiên Nhứ Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 33

Tam Thiên Nhứ

16/12/2016 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Tán Hồn Môn Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 41

Tán Hồn Môn

13/07/2016 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Tạp Tư Lục Sub Tiếng Việt
TT: 9
Chap 22

Tạp Tư Lục

18/09/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tây Du Sub Tiếng Việt
TT: 44
Chap 124

Tây Du

11/11/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tây Du Ký Bựa Sub Tiếng Việt
TT: 11
Chap 47

Tây Du Ký Bựa

06/07/2017 Hài Troll

Truyện Tranh Thâm Quốc Vật Ngữ Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 7

Thâm Quốc Vật Ngữ

06/08/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thần Ấn Vương Tọa Sub Tiếng Việt
TT: 41
Chap 127

Thần Ấn Vương Tọa

07/11/2017 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Thần Binh Đại Đế Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 8

Thần Binh Đại Đế

21/01/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thần Chưởng Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 24

Thần Chưởng

08/01/2016 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Thần Điêu Hiệp Lữ sub tiếng việt
TT: 1
Chap 86

Thần Điêu Hiệp Lữ

14/05/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Thần Thám Thiếu Nữ M Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 16.1

Thần Thám Thiếu Nữ M

16/10/2016 Trinh Thám

Truyện Tranh Thần Tinh Bảng Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 4

Thần Tinh Bảng

26/03/2015 Truyện Hài

Truyện Tranh Thần Tinh Vật Ngữ Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 12

Thần Tinh Vật Ngữ

27/05/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Thần Y Đích Nữ Sub Tiếng Việt
TT: 30
Chap 64

Thần Y Đích Nữ

08/11/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thăng Long Đạo Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 41

Thăng Long Đạo

26/09/2016 Hành Động

Truyện Tranh Thành Cát Tư Hãn Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 87

Thành Cát Tư Hãn

09/07/2015 Lịch Sử-Quân Sự

Truyện Tranh Thanh Ninh Chi Hạ  Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 150

Thanh Ninh Chi Hạ

19/10/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Thành Phố Sống Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 89

Thành Phố Sống

09/12/2016 Hành Động

Truyện Tranh Thanh Sắc Thâm Xử Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 36

Thanh Sắc Thâm Xử

13/02/2017 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Thánh Vương Sub Tiếng Việt
TT: 12
Chap 35

Thánh Vương

15/09/2017 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Thanh Xuân Sau Khi Anh Ra Đi Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 21

Thanh Xuân Sau Khi Anh Ra Đi

11/02/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Tháp Kỳ Sub Tiếng Việt
TT: 11
Chap 233

Tháp Kỳ

13/11/2016 Hành Động

Truyện Tranh Thất Chủng Vũ Khí Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 65

Thất Chủng Vũ Khí

11/11/2017 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Thất Nhật Chi Hậu Sub Tiếng Việt
TT: 11
Chap 12

Thất Nhật Chi Hậu

30/03/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thâu Hồn Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 87

Thâu Hồn

24/09/2016 Kinh Dị

Truyện Tranh Thế Giới Tiên Hiệp Sub Tiếng Việt
TT: 41
Chap 133

Thế Giới Tiên Hiệp

11/11/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh The Lost City Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 58

The Lost City

15/12/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh The Strongest Virus Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 27

The Strongest Virus

11/05/2015 Sắc Hiệp-Đô Thị

Truyện Tranh Their Story Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 81

Their Story

17/07/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Thiên Chi Tĩnh Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 13

Thiên Chi Tĩnh

26/03/2017 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Thiên Chi Vương Nữ Sub Tiếng Việt
TT: 9
Chap 38

Thiên Chi Vương Nữ

15/08/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thiên Cực Chiến Vũ Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 14

Thiên Cực Chiến Vũ

22/06/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thiên Diệp Anh Hoa Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 27

Thiên Diệp Anh Hoa

03/03/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thiên Địa Long Hồn Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 14

Thiên Địa Long Hồn

24/02/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thiên Giáng Hiền Thục Nam Sub Tiếng Việt
TT: 31
Chap 129.7

Thiên Giáng Hiền Thục Nam

19/10/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Thiên Hạ Vô Địch Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 28

Thiên Hạ Vô Địch

31/10/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Thiên Long Bát Bộ Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 100

Thiên Long Bát Bộ

24/02/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Thiện Lương Tử Thần Sub Tiếng Việt
TT: 24
Chap 69

Thiện Lương Tử Thần

10/11/2017 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Thiên Ngoại Phi Ma Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 4

Thiên Ngoại Phi Ma

14/11/2014 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Thiên Sứ Của Tôi Sub Tiếng Việt
TT: 12
Chap 19

Thiên Sứ Của Tôi

07/02/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Thiên Tử Truyền Kỳ P1 Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 163

Thiên Tử Truyền Kỳ P1

06/03/2016 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Thiên Tử Truyền Kỳ P3 Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 63

Thiên Tử Truyền Kỳ P3

29/10/2014 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Thiên Tử Truyền Kỳ P4 Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 102

Thiên Tử Truyền Kỳ P4

25/04/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Thiên Tử Truyền Kỳ P5 Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 214

Thiên Tử Truyền Kỳ P5

08/05/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Thịnh Thế Thanh Ca Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 19

Thịnh Thế Thanh Ca

29/08/2017 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Thoát Cốt Hương Sub Tiếng Việt
TT: 8
Chap 15

Thoát Cốt Hương

09/04/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thời Đại X Long Sub Tiếng Việt
TT: 26
Chap 64

Thời Đại X Long

05/11/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thời Gian Chi Ngoại Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 29

Thời Gian Chi Ngoại

08/07/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thông Linh Phi Sub Tiếng Việt
TT: 31
Chap 101

Thông Linh Phi

12/11/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Thư Kiếm Ân Cừu Lục Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 8

Thư Kiếm Ân Cừu Lục

12/08/2016 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Thu Lạc Thanh Thành Sub Tiếng Việt
TT: 21
Chap 6

Thu Lạc Thanh Thành

31/01/2016 Xuyên Không

Truyện Tranh Thuấn Linh Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 33

Thuấn Linh

02/08/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh Thương Lãng Yên Vân Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 9

Thương Lãng Yên Vân

16/11/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tiên Ma Biến Sub Tiếng Việt
TT: 11
Chap 19

Tiên Ma Biến

31/01/2015 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Tiên Nghịch Sub Tiếng Việt
TT: 34
Chap 64

Tiên Nghịch

26/10/2017 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Tiên Thế Lục Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 4

Tiên Thế Lục

24/07/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tiếu Khuynh Tam Quốc Sub Tiếng Việt
TT: 11
Chap 10

Tiếu Khuynh Tam Quốc

24/03/2015 Xuyên Không

Truyện Tranh Tiểu Ma Thần Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 47

Tiểu Ma Thần

21/12/2016 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Tiếu Ngạo Giang Hồ Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 76

Tiếu Ngạo Giang Hồ

13/11/2017 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Tiêu Nhân Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 80

Tiêu Nhân

04/11/2017 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Tình Đầy Chông Gai Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 151

Tình Đầy Chông Gai

16/09/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Tinh Hải Tiêu Sư Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 28

Tinh Hải Tiêu Sư

23/01/2015 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Tinh Kỷ Nguyên Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 13

Tinh Kỷ Nguyên

28/01/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tinh Mộng Thần Tượng Sub Tiếng Việt
TT: 26
Chap 206

Tinh Mộng Thần Tượng

09/11/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Tinh Thần Biến Sub Tiếng Việt
TT: 20
Chap 335

Tinh Thần Biến

13/11/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tinh Võ Thần Quyết Sub Tiếng Việt
TT: 29
Chap 99

Tinh Võ Thần Quyết

10/11/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tình Yêu Là Thế Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 69

Tình Yêu Là Thế

09/11/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Tình Yêu Này Không Bán Sub Tiếng Việt
TT: 8
Chap 31

Tình Yêu Này Không Bán

03/11/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Tô Sinh Chiến Súng Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 14

Tô Sinh Chiến Súng

08/06/2016 Hành Động

Truyện Tranh Tô Tịch Kỳ Quái Sub Tiếng Việt
TT: 30
Chap 73

Tô Tịch Kỳ Quái

05/11/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tỏa Thảo Lục Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 15

Tỏa Thảo Lục

24/04/2017 Xuyên Không

Truyện Tranh Toàn Chức Cao Thủ Sub Tiếng Việt
TT: 21
Chap 102

Toàn Chức Cao Thủ

09/11/2017 Hành Động

Truyện Tranh Toàn Cơ Từ Sub Tiếng Việt
TT: 16
Chap 18.4

Toàn Cơ Từ

06/11/2017 Xuyên Không

Truyện Tranh Tôi Là Thằng Phế Vật Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 26

Tôi Là Thằng Phế Vật

04/09/2016 Hành Động

Truyện Tranh Trạch Thiên Ký Sub Tiếng Việt
TT: 15
Chap 67.5

Trạch Thiên Ký

17/04/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Trạch Yêu Ký Sub Tiếng Việt
TT: 11
Chap 161

Trạch Yêu Ký

13/11/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Trầm Hương Phá Sub Tiếng Việt
TT: 11
Chap 49

Trầm Hương Phá

04/10/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Trảm Long Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 17

Trảm Long

16/06/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tru Tiên Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 20

Tru Tiên

19/04/2015 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Trứng Như Ý Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 16

Trứng Như Ý

14/12/2014 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Trường Ca Hành Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 43

Trường Ca Hành

08/02/2017 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Trường Sinh Điện Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 31

Trường Sinh Điện

03/12/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Trường Sinh Giới Sub Tiếng Việt
TT: 14
Chap 51

Trường Sinh Giới

23/10/2017 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Truy Đuổi Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 2

Truy Đuổi

30/07/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Truyền Thuyết Na Tra Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 24

Truyền Thuyết Na Tra

30/09/2014 Truyền Thuyết

Truyện Tranh Tử Bất Ngữ Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 5

Tử Bất Ngữ

21/05/2015 Nhân Văn Sâu Sắc