Về trang trước
Manhua Sub Tiếng Việt
Truyện Tranh  Phi Sắc Dị Văn Lục Sub Tiếng Việt
TT: 27
Chap 31

Phi Sắc Dị Văn Lục

20/08/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh 101 Sủng Vật Tình Nhân Sub Tiếng Việt
TT: 20
Chap 10

101 Sủng Vật Tình Nhân

06/05/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh 108-Tân Thủy Hử Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 21.5

108-Tân Thủy Hử

24/06/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh 19 Days Sub Tiếng Việt
TT: 8
Chap 178

19 Days

14/06/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh Á Châu Hùng Sư Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 10

Á Châu Hùng Sư

27/01/2016 Sắc Hiệp-Đô Thị

Truyện Tranh A Sa Chuyên Dụng  Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 12

A Sa Chuyên Dụng

05/04/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh A Thousand Years Ninetails Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 20

A Thousand Years Ninetails

30/07/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Ác Ma Pháp Tắc Sub Tiếng Việt
TT: 19
Chap 25

Ác Ma Pháp Tắc

09/04/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Ác Mộng Cấm Chỉ Lệnh Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 8

Ác Mộng Cấm Chỉ Lệnh

07/05/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh Ách Xá-Yashe Sub Tiếng Việt
TT: 18
Chap 24.5

Ách Xá-Yashe

06/03/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Aflame Inferno Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 50

Aflame Inferno

10/11/2015 Hành Động

Truyện Tranh Akame ga KILL! ZERO Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 13

Akame ga KILL! ZERO

18/12/2014 Hành Động

Truyện Tranh Ám Chi Lạc Ấn Sub Tiếng Việt
TT: 9
Chap 14

Ám Chi Lạc Ấn

16/12/2014 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Ám Dạ Hiệp Tấu Khúc Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 5

Ám Dạ Hiệp Tấu Khúc

24/12/2015 Tình Cảm

Truyện Tranh Anh Hùng Vô Lệ Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 125

Anh Hùng Vô Lệ

10/04/2017 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Anh Hùng Xạ Điêu Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 100

Anh Hùng Xạ Điêu

22/06/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Anh Là Phiền Phức Của Em Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 55

Anh Là Phiền Phức Của Em

21/04/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Ảo Long Vương Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 60

Ảo Long Vương

23/11/2016 Hành Động

Truyện Tranh Bá Đao Sub Tiếng Việt
TT: 8
Chap 245

Bá Đao

30/03/2017 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 34

Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta

23/04/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Baba Muốn Xuất Giá Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 19

Baba Muốn Xuất Giá

12/10/2015 Tình Cảm

Truyện Tranh Bắc Đẩu Thần Quyền sub tiếng việt
TT: 3
Chap 119

Bắc Đẩu Thần Quyền

19/02/2016 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Bạc Hà Chi Hạ Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 40

Bạc Hà Chi Hạ

29/02/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh Bạch Lang Tịch Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 4

Bạch Lang Tịch

24/12/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Bách Luyện Thành Thần Sub Tiếng Việt
TT: 34
Chap 98

Bách Luyện Thành Thần

23/04/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Bạch Phát Quỷ Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 7

Bạch Phát Quỷ

21/06/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Băng Hoả Ma Trù Sub Tiếng Việt
TT: 15
Chap 22

Băng Hoả Ma Trù

20/04/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Báo Ân Cha Mẹ Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 1

Báo Ân Cha Mẹ

01/03/2016 Truyền Thuyết

Truyện Tranh Bút Tiên Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 6

Bút Tiên

05/03/2016 Kinh Dị

Truyện Tranh Ca Tẫn Đào Hoa Sub Tiếng Việt
TT: 20
Chap 14.5

Ca Tẫn Đào Hoa

16/03/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Câu Lạc Bộ Ngoại Tình Sub Tiếng Việt
TT: 17
Chap 46

Câu Lạc Bộ Ngoại Tình

15/03/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Câu Lạc Bộ Ngôi Sao Sub Tiếng Việt
TT: 21
Chap 149

Câu Lạc Bộ Ngôi Sao

03/05/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh Cây Nấm Kì Khả Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 23

Cây Nấm Kì Khả

08/10/2016 Truyện Hài

Truyện Tranh Celestial Destroyer Tru Tiên Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 159

Celestial Destroyer Tru Tiên

07/03/2015 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Chân Hoàn Truyện Sub Tiếng Việt
TT: 9
Chap 22.3

Chân Hoàn Truyện

26/01/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Chí Tôn Chư Thiên Sub Tiếng Việt
TT: 8
Chap 44

Chí Tôn Chư Thiên

14/03/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Chìa Khóa Thời Gian Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 7

Chìa Khóa Thời Gian

06/12/2015 Xuyên Không

Truyện Tranh Chiêm Cốt Sư Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 17

Chiêm Cốt Sư

21/04/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Chiến Phổ Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 20

Chiến Phổ

25/07/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Chiến Quốc Yêu Hồ Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 25

Chiến Quốc Yêu Hồ

30/10/2014 Phưu Lưu

Truyện Tranh China Girls Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 5

China Girls

21/11/2015 Tình Cảm

Truyện Tranh Chính Nghĩa Hào Hùng Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 14

Chính Nghĩa Hào Hùng

16/06/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Cho Anh Gần Em Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 23

Cho Anh Gần Em

13/10/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh Công Tử! Không nên a! Sub Tiếng Việt
TT: 28
Chap 46

Công Tử! Không nên ạ!

25/04/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh Cốt Sinh Hoa Sub Tiếng Việt
TT: 13
Chap 8

Cốt Sinh Hoa

13/11/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Cực Đạo Hoa Giá Sub Tiếng Việt
TT: 17
Chap 22

Cực Đạo Hoa Giá

20/02/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Cực Đạo Thiên Sứ Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 35

Cực Đạo Thiên Sứ

27/02/2016 Hành Động

Truyện Tranh Cực Phẩm Gia Đinh Sub Tiếng Việt
TT: 12
Chap 95

Cực Phẩm Gia Đinh

21/04/2017 Truyện Hài

Truyện Tranh Cuồng Thần Sub Tiếng Việt
TT: 17
Chap 35.5

Cuồng Thần

10/04/2015 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Cửu Long Thành Trại Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 32

Cửu Long Thành Trại

11/04/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Cửu Long Thành Trại P2 sub tiếng việt
TT: 0
Chap 100

Cửu Long Thành Trại P2

05/08/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Cửu Tinh Vô Song Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 4

Cửu Tinh Vô Song

09/06/2015 Hài Troll

Truyện Tranh Dạ Du Thần Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 40

Dạ Du Thần

13/07/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Dẫn Hồn Khúc Sub Tiếng Việt
TT: 14
Chap 7

Dẫn Hồn Khúc

16/04/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Dị Nguyên Kỷ Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 5

Dị Nguyên Kỷ

19/01/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Đại Khâu Giáp Sư Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 6.5

Đại Khâu Giáp Sư

22/04/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Đại Kiếm Sư Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 32

Đại Kiếm Sư

15/09/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Đại Long Môn Khách Sạn Sub Tiếng Việt
TT: 15
Chap 9.2

Đại Long Môn Khách Sạn

03/04/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh Đại Phong Ca Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 18

Đại Phong Ca

24/01/2017 Lịch Sử-Quân Sự

Truyện Tranh Đan Duật Ký Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 9

Đan Duật Ký

07/11/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Đan Lạc Phàm Trần Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 13

Đan Lạc Phàm Trần

12/03/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Đóa Hoa Mù Lòa Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 8

Đóa Hoa Mù Lòa

27/04/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh Đoan Mộc Dạ Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 2

Đoan Mộc Dạ

26/02/2016 Lịch Sử-Quân Sự

Truyện Tranh Đoàn Xiếc Thú Ánh Trăng Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 30

Đoàn Xiếc Thú Ánh Trăng

07/11/2015 Tình Cảm

Truyện Tranh Đối Tác Yêu Ma Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 10

Đối Tác Yêu Ma

19/08/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Già Thiên Sub Tiếng Việt
TT: 8
Chap 54

Già Thiên

21/04/2017 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Gia Tử Khu 37 Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 9

Gia Tử Khu 37

22/06/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Hắc Báo Liệt Truyện Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 0

Hắc Báo Liệt Truyện

30/11/-0001 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Hắc Khuyển Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 3

Hắc Khuyển

16/06/2015 Hành Động

Truyện Tranh Hạch Lực Đột Phá Sub Tiếng Việt
TT: 17
Chap 40

Hạch Lực Đột Phá

17/02/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Hải Hổ P1 Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 0

Hải Hổ P1

30/11/-0001 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Hải Hổ P2 Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 0

Hải Hổ P2

30/11/-0001 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Hải Hổ P3 Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 0

Hải Hổ P3

30/11/-0001 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Hải Yêu Sub Tiếng Việt
TT: 13
Chap 25

Hải Yêu

29/05/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Hắn Đến Từ Sao Hỏa Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 11.5

Hắn Đến Từ Sao Hỏa

24/03/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Hana no Koe​ Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 4

Hana no Koe​

23/05/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Hanagimi to Koisuru Watashi Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 35

Hanagimi to Koisuru Watashi

13/07/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh Hào Môn Điềm Tâm Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 20

Hào Môn Điềm Tâm

18/02/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Hào Môn Tiểu Lão Bà Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 20

Hào Môn Tiểu Lão Bà

29/03/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Hỉ Kiếp Nghiệt Duyên Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 8

Hỉ Kiếp Nghiệt Duyên

12/07/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh Hiiro Ouji Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 16

Hiiro Ouji

13/03/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Hổ Cuồng Long Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 5

Hổ Cuồng Long

22/12/2015 Sắc Hiệp-Đô Thị

Truyện Tranh Hoa Gia Hỉ Sự Sub Tiếng Việt
TT: 11
Chap 2

Hoa Gia Hỉ Sự

27/03/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Hoa Hoa Du Long Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 6

Hoa Hoa Du Long

28/06/2015 Tình Cảm

Truyện Tranh Hoa Phi Hoa Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 29

Hoa Phi Hoa

03/05/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh hỏa phụng liêu nguyên sub tiếng việt
TT: 10
Chap 478

Hỏa Phụng Liêu Nguyên

02/04/2017 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Hoa Quý Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 65

Hoa Quý

08/03/2017 Kinh Dị

Truyện Tranh Hoa Thiên Cốt Sub Tiếng Việt
TT: 26
Chap 112

Hoa Thiên Cốt

22/01/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Hoả Vân Tà Thần P1 Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 0

Hoả Vân Tà Thần P1

30/11/-0001 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Hoả Vân Tà Thần P2 Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 0

Hoả Vân Tà Thần P2

30/11/-0001 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Hoan Dạ Phù Đồ Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 2.1

Hoan Dạ Phù Đồ

21/05/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Hoán Hùng Bang Bang Mang Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 9

Hoán Hùng Bang Bang Mang

12/07/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh Hoàng Giả Chi Lộ Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 20.5

Hoàng Giả Chi Lộ

06/06/2016 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Hoàng Phi Hồng P3 Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 42

Hoàng Phi Hồng P3

19/09/2015 Hành Động

Truyện Tranh Hôi Phi Yên Diệt Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 5

Hôi Phi Yên Diệt

19/05/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Hồi Sinh Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 40

Hồi Sinh

09/10/2016 Kinh Dị

Truyện Tranh Hỗn Độn Thiếu Nữ Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 6

Hỗn Độn Thiếu Nữ

02/04/2015 Xuyên Không

Truyện Tranh Hôn Trộm 55 Lần Sub Tiếng Việt
TT: 44
Chap 90

Hôn Trộm 55 Lần

22/04/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Hồng Vân Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 47

Hồng Vân

20/12/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh Hương Mật Trầm Trầm Sub Tiếng Việt
TT: 15
Chap 9

Hương Mật Trầm Trầm

23/04/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Hựu Nhất Xuân Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 7

Hựu Nhất Xuân

05/10/2016 Xuyên Không

Truyện Tranh Huyễn Thành Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 0

Huyễn Thành

30/11/-0001 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Huyễn Thế Ký Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 55

Huyễn Thế Ký

12/11/2014 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Huyễn Thú Vương Sub Tiếng Việt
TT: 14
Chap 165

Huyễn Thú Vương

25/04/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Huyết Ma Nhân Sub Tiếng Việt
TT: 20
Chap 229

Huyết Ma Nhân

25/04/2017 Kinh Dị

Truyện Tranh Huyết Sắc Thương Khung Sub Tiếng Việt
TT: 13
Chap 199

Huyết Sắc Thương Khung

23/04/2017 Kinh Dị

Truyện Tranh Hy Vọng Pandora Sub Tiếng Việt
TT: 9
Chap 7

Hy Vọng Pandora

01/02/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Hyulla's Race Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 25

Hyulla's Race

23/03/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh I'm A Loser Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 58

I'm A Loser

25/09/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Kế Hoạch Bướm Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 75

Kế Hoạch Bướm

02/01/2015 Tình Cảm

Truyện Tranh Khai Phong Kỳ Đàm Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 42

Khai Phong Kỳ Đàm

13/09/2016 Truyện Khác

Truyện Tranh Kiêu Lý Kiều Khí Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 9

Kiêu Lý Kiều Khí

30/06/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Kiken Jun’ai D.N.A Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 0

Kiken Jun’ai D.N.A

30/11/-0001 Tình Cảm

Truyện Tranh Kim Tiền Sư Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 5

Kim Tiền Sư

26/07/2016 Sắc Hiệp-Đô Thị

Truyện Tranh Kinh Tủng Lạc Viên Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 4

Kinh Tủng Lạc Viên

25/07/2015 Hành Động

Truyện Tranh Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Sub Tiếng Việt
TT: 33
Chap 149

Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

14/04/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Kỵ Sĩ Tường Vy Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 9

Kỵ Sĩ Tường Vy

15/11/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh La Linh Ma Lực Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 13

La Linh Ma Lực

22/11/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Lấy Lòng Vương Phi Ngốc Sub Tiếng Việt
TT: 9
Chap 24.1

Lấy Lòng Vương Phi Ngốc

21/12/2016 Xuyên Không

Truyện Tranh Level Up Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 40

Level Up

19/02/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Liên Vận Trai Sub Tiếng Việt
TT: 8
Chap 12

Liên Vận Trai

24/12/2014 Xuyên Không

Truyện Tranh Ling Bao Zhi Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 2

Ling Bao Zhi

22/02/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Linh Khiết Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 103

Linh Khiết

17/04/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Loạn Nhập Sub Tiếng Việt
TT: 8
Chap 47

Loạn Nhập

31/10/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Lộc Đỉnh Ký Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 60

Lộc Đỉnh Ký

03/07/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh long hổ môn sub tiếng việt
TT: 7
Chap 859

Long Hổ Môn

18/11/2016 Sắc Hiệp-Đô Thị

Truyện Tranh Long Hổ Phong Bạo Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 11

Long Hổ Phong Bạo

15/09/2014 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Long Tộc Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 44

Long Tộc

05/11/2014 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Long Tộc P2 Sub Tiếng Việt
TT: 9
Chap 60

Long Tộc P2

17/03/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Long Tử Giá Lâm Sub Tiếng Việt
TT: 12
Chap 8

Long Tử Giá Lâm

03/04/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Long Xà Diễn Nghĩa Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 21

Long Xà Diễn Nghĩa

15/08/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Luân Hồi Báo Oán Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 1

Luân Hồi Báo Oán

29/02/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Lục Tiểu Phụng Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 0

Lục Tiểu Phụng

30/11/-0001 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Lưỡng Bất Nghi Sub Tiếng Việt
TT: 13
Chap 48

Lưỡng Bất Nghi

23/04/2017 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Lưu Luyến Tinh Diệu Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 37

Lưu Luyến Tinh Diệu

16/04/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Luyện Ngục Trọng Sinh Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 20

Luyện Ngục Trọng Sinh

14/04/2017 Kinh Dị

Truyện Tranh Lý Tiểu Long Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 5

Lý Tiểu Long

02/06/2014 Võ Thuật

Truyện Tranh Ma Phi Giá Đáo Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 30

Ma Phi Giá Đáo

25/02/2017 Xuyên Không

Truyện Tranh Ma Tạp Tiên Tông Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 134.5

Ma Tạp Tiên Tông

06/01/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Ma Thổi Đèn Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 16

Ma Thổi Đèn

11/12/2015 Kinh Dị

Truyện Tranh Ma Võ Độ Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 22

Ma Võ Độ

04/02/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Mãng Hoang Ký Sub Tiếng Việt
TT: 14
Chap 39

Mãng Hoang Ký

04/04/2017 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Manh Phong Thần Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 42

Manh Phong Thần

04/03/2015 Truyện Hài

Truyện Tranh Manh Tam Quốc Sub Tiếng Việt
TT: 8
Chap 103

Manh Tam Quốc

18/03/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Mau Lấy Con Mèo Đó Ra Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 23

Mau Lấy Con Mèo Đó Ra

08/04/2017 Xuyên Không

Truyện Tranh Mị Chi Ma Hạp II Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 43

Mị Chi Ma Hạp II

21/12/2014 Tình Cảm

Truyện Tranh Miêu Hựu Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 12

Miêu Hựu

17/02/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Miêu Nữ Minh Tộc Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 3

Miêu Nữ Minh Tộc

31/07/2016 Xuyên Không

Truyện Tranh Mỹ Nam Học Đường Sub Tiếng Việt
TT: 8
Chap 56

Mỹ Nam Học Đường

07/04/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Mỹ Nhân Kế Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 12

Mỹ Nhân Kế

11/06/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Mỹ Nhân Làm Tướng Sub Tiếng Việt
TT: 8
Chap 37

Mỹ Nhân Làm Tướng

16/04/2017 Xuyên Không

Truyện Tranh Nam Thần Là Quái Vật Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 49

Nam Thần Là Quái Vật

04/04/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Ngân Chi Thủ Mộ Nhân Sub Tiếng Việt
TT: 18
Chap 187

Ngân Chi Thủ Mộ Nhân

21/04/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Ngày Nghỉ Của Mèo Sub Tiếng Việt
TT: 12
Chap 4

Ngày Nghỉ Của Mèo

01/02/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh Nghĩa Dũng Môn Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 72

Nghĩa Dũng Môn

02/02/2017 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Nghịch Hành Thiên Hậu Sub Tiếng Việt
TT: 13
Chap 14

Nghịch Hành Thiên Hậu

07/03/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh Nghịch Mệnh Sư Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 17

Nghịch Mệnh Sư

25/01/2016 Phưu Lưu

Truyện Tranh Nghịch Quỷ DS Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 46

Nghịch Quỷ DS

30/01/2016 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Ngoan Tây Du Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 6

Ngoan Tây Du

07/03/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Ngũ Hành Thiên Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 3

Ngũ Hành Thiên

21/04/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Ngự Lâm Y Quan Sub Tiếng Việt
TT: 8
Chap 12

Ngự Lâm Y Quan

15/04/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Ngự Linh Thế Giới Sub Tiếng Việt
TT: 17
Chap 101

Ngự Linh Thế Giới

24/04/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Ngu Nhân Chi Lữ Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 21

Ngu Nhân Chi Lữ

17/04/2016 Sắc Hiệp-Đô Thị

Truyện Tranh Ngự Niệm Sư Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 12

Ngự Niệm Sư

12/03/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Ngư Tổ Thần Châu Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 30

Ngư Tổ Thần Châu

05/04/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Người Trong Giang Hồ Sub Tiếng Việt
TT: 37
Chap 1880

Người Trong Giang Hồ

25/04/2017 Xã Hội

Truyện Tranh Người Yêu Biến Mất Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 61

Người Yêu Biến Mất

05/11/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh Ngưu Lang-Chức Nữ Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 23

Ngưu Lang-Chức Nữ

14/11/2014 Truyện Hài

Truyện Tranh Ngụy Thủy Nghi Vân Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 87

Ngụy Thủy Nghi Vân

10/11/2016 Kinh Dị

Truyện Tranh Nguyên Mục Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 120

Nguyên Mục

04/11/2016 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Nguyệt Ẩn Thần Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 8

Nguyệt Ẩn Thần

13/08/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Nguyệt Hà Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 3

Nguyệt Hà

02/07/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Nguyệt Lạc Tử Hoa Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 31

Nguyệt Lạc Tử Hoa

28/04/2016 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Nguyệt Thực Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 8

Nguyệt Thực

29/08/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh Nhà Ta Có Tiểu Thiếp Sub Tiếng Việt
TT: 8
Chap 18

Nhà Ta Có Tiểu Thiếp

12/12/2016 Xuyên Không

Truyện Tranh Nhất Thế Chi Tôn Sub Tiếng Việt
TT: 13
Chap 22

Nhất Thế Chi Tôn

20/06/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Như Lai Ma Chưởng Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 4

Như Lai Ma Chưởng

26/09/2016 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Nộ Lương Tinh Không Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 32

Nộ Lương Tinh Không

23/09/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Nữ Điệp Viên Cấp 3 Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 79

Nữ Điệp Viên Cấp 3

21/02/2017 Hành Động

Truyện Tranh Nụ Hôn Nguyền Rủa Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 30

Nụ Hôn Nguyền Rủa

06/03/2017 Hành Động

Truyện Tranh Nữ Hồng Côn (Censored) Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 2

Nữ Hồng Côn (Censored)

02/04/2015 Xã Hội

Truyện Tranh Nữ Nhân Dũng Cảm Sub Tiếng Việt
TT: 11
Chap 53

Nữ Nhân Dũng Cảm

11/03/2017 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Nuan Nuan Wu Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 9

Nuan Nuan Wu

01/11/2015 Tình Cảm

Truyện Tranh Oản Thanh Ti Sub Tiếng Việt
TT: 19
Chap 13

Oản Thanh Ti

29/12/2014 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Oldman Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 22

Oldman

02/04/2017 Lịch Sử-Quân Sự

Truyện Tranh Ông Ngoại Tuổi 38 Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 26

Ông Ngoại Tuổi 38

04/12/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh Ookami-heika no Hanayome Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 24

Ookami-heika no Hanayome

23/12/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Phá Hiểu Thế Kỷ Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 32.5

Phá Hiểu Thế Kỷ

07/07/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Phàm Nhân Tu Tiên Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 7

Phàm Nhân Tu Tiên

28/08/2014 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Phần Thiên Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 3

Phần Thiên

28/06/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Phệ Quy Giả Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 46

Phệ Quy Giả

28/04/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Phi Đãi Nghiên Tuyết Sub Tiếng Việt
TT: 30
Chap 119

Phi Đãi Nghiên Tuyết

11/04/2017 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Phiên Vân Phúc Vũ Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 17

Phiên Vân Phúc Vũ

25/10/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Phồn Hoa Phai Màu Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 7

Phồn Hoa Phai Màu

17/10/2016 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Phong Bạo Thập Tam Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 0

Phong Bạo Thập Tam

30/11/-0001 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Phong Khởi Thương Lam Sub Tiếng Việt
TT: 43
Chap 91

Phong Khởi Thương Lam

20/04/2017 Tiên Hiệp

Truyện Tranh phong vân sub tiếng việt
TT: 3
Chap 409

Phong Vân

16/02/2016 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Phù Sinh Vật Ngữ Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 6

Phù Sinh Vật Ngữ

12/05/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Phụng Lâm Thiên Hạ P3 Sub Tiếng Việt
TT: 35
Chap 59

Phụng Lâm Thiên Hạ P3

13/04/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Quỷ Vương Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 58

Quỷ Vương

06/04/2016 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Quyền Bá Thiên Hạ Sub Tiếng Việt
TT: 9
Chap 68

Quyền Bá Thiên Hạ

22/04/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Resentment Sub Tiếng Việt
TT: 18
Chap 115

Resentment

07/02/2017 Kinh Dị

Truyện Tranh Sát Lãng Huyền Giả Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 9

Sát Lãng Huyền Giả

21/12/2014 Hành Động

Truyện Tranh Scarlet Cross Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 14

Scarlet Cross

17/02/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Shadow Chasers Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 15

Shadow Chasers

15/05/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Sơn Hải Nghịch Chiến Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 21.5

Sơn Hải Nghịch Chiến

25/04/2017 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Sơn Hải Thú Sub Tiếng Việt
TT: 21
Chap 49

Sơn Hải Thú

12/12/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh Song Hùng Kỳ Hiệp Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 230

Song Hùng Kỳ Hiệp

24/04/2017 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Sưu Thần Ký Sub Tiếng Việt
TT: 8
Chap 39

Sưu Thần Ký

20/04/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tà Thần Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 0

Tà Thần

30/11/-0001 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Tầm khanh ký Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 3

Tầm khanh ký

09/04/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tam Nhãn Hao Thiên Lục Sub Tiếng Việt
TT: 9
Chap 226

Tam Nhãn Hao Thiên Lục

14/04/2017 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Tam Quốc Thần Binh Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 6

Tam Quốc Thần Binh

10/01/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Tam Sinh Kiếp Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 12

Tam Sinh Kiếp

01/10/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tầm Tần Ký sub tiếng việt
TT: 2
Chap 198

Tầm Tần Ký

11/09/2014 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Tam Tập Nam Chủ Giác Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 16

Tam Tập Nam Chủ Giác

06/03/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tam Thiên Nhứ Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 33

Tam Thiên Nhứ

16/12/2016 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Tạp Tư Lục Sub Tiếng Việt
TT: 9
Chap 22

Tạp Tư Lục

18/09/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tây Du Sub Tiếng Việt
TT: 41
Chap 95

Tây Du

22/04/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tây Du Ký Bựa Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 42

Tây Du Ký Bựa

19/03/2017 Hài Troll

Truyện Tranh Thần Châu Kỳ Hiệp Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 32

Thần Châu Kỳ Hiệp

17/04/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Thần Chưởng Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 24

Thần Chưởng

08/01/2016 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Thần Lĩnh Chi Vực Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 0

Thần Lĩnh Chi Vực

30/11/-0001 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Thần Thám Thiếu Nữ M Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 16.1

Thần Thám Thiếu Nữ M

16/10/2016 Trinh Thám

Truyện Tranh Thần Tinh Bảng Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 4

Thần Tinh Bảng

26/03/2015 Truyện Hài

Truyện Tranh Thăng Long Đạo Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 41

Thăng Long Đạo

26/09/2016 Hành Động

Truyện Tranh Thành Cát Tư Hãn Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 87

Thành Cát Tư Hãn

09/07/2015 Lịch Sử-Quân Sự

Truyện Tranh Thanh Ninh Chi Hạ  Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 124

Thanh Ninh Chi Hạ

22/04/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Thành Phố Sống Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 89

Thành Phố Sống

09/12/2016 Hành Động

Truyện Tranh Thanh Sắc Thâm Xử Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 36

Thanh Sắc Thâm Xử

13/02/2017 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Thánh Vương Sub Tiếng Việt
TT: 13
Chap 29

Thánh Vương

10/04/2017 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Thanh Xuân Sau Khi Anh Ra Đi Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 21

Thanh Xuân Sau Khi Anh Ra Đi

11/02/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Tháp Kỳ Sub Tiếng Việt
TT: 11
Chap 233

Tháp Kỳ

13/11/2016 Hành Động

Truyện Tranh Thất Chủng Vũ Khí Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 0

Thất Chủng Vũ Khí

30/11/-0001 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Thất Nhật Chi Hậu Sub Tiếng Việt
TT: 11
Chap 12

Thất Nhật Chi Hậu

30/03/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thế Giới Hoàn Mỹ Sub Tiếng Việt
TT: 19
Chap 38

Thế Giới Hoàn Mỹ

19/04/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thế Giới Tiên Hiệp Sub Tiếng Việt
TT: 36
Chap 105

Thế Giới Tiên Hiệp

21/04/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh The Lost City Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 58

The Lost City

15/12/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh The Strongest Virus Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 27

The Strongest Virus

11/05/2015 Sắc Hiệp-Đô Thị

Truyện Tranh Their Story Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 24

Their Story

14/03/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh Thiên Chi Tĩnh Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 13

Thiên Chi Tĩnh

26/03/2017 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Thiên Chi Vương Nữ Sub Tiếng Việt
TT: 9
Chap 38

Thiên Chi Vương Nữ

15/08/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thiên Cực Chiến Vũ Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 14

Thiên Cực Chiến Vũ

22/06/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thiên Diệp Anh Hoa Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 27

Thiên Diệp Anh Hoa

03/03/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thiên Địa Long Hồn Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 14

Thiên Địa Long Hồn

24/02/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thiên Giáng Hiền Thục Nam Sub Tiếng Việt
TT: 30
Chap 128

Thiên Giáng Hiền Thục Nam

04/04/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Thiên Hành Thiết Sự Sub Tiếng Việt
TT: 12
Chap 65

Thiên Hành Thiết Sự

19/09/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thiên Long Bát Bộ Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 100

Thiên Long Bát Bộ

24/02/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Thiện Lương Tử Thần Sub Tiếng Việt
TT: 23
Chap 60

Thiện Lương Tử Thần

02/04/2017 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Thiên Ngoại Phi Ma Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 4

Thiên Ngoại Phi Ma

14/11/2014 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Thiên Sứ Của Tôi Sub Tiếng Việt
TT: 12
Chap 19

Thiên Sứ Của Tôi

07/02/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Thiên Sứ Tại Nhân Gian Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 4

Thiên Sứ Tại Nhân Gian

18/09/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh Thiên Tằm Biến Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 0

Thiên Tằm Biến

30/11/-0001 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Thiên Tử Truyền Kỳ P5 Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 214

Thiên Tử Truyền Kỳ P5

08/05/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Thiên Tử Truyền Kỳ P6 Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 77

Thiên Tử Truyền Kỳ P6

19/04/2017 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Thiên Tử Truyền Kỳ P7 Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 0

Thiên Tử Truyền Kỳ P7

30/11/-0001 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Thiên Tử Truyền Kỳ P8 Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 0

Thiên Tử Truyền Kỳ P8

30/11/-0001 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Thời Gian Chi Ngoại Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 25

Thời Gian Chi Ngoại

05/04/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thông Linh Phi Sub Tiếng Việt
TT: 29
Chap 68

Thông Linh Phi

23/04/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Thư Kiếm Ân Cừu Lục Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 8

Thư Kiếm Ân Cừu Lục

12/08/2016 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Thu Lạc Thanh Thành Sub Tiếng Việt
TT: 21
Chap 6

Thu Lạc Thanh Thành

31/01/2016 Xuyên Không

Truyện Tranh Thú Ma Thủ Ký Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 27

Thú Ma Thủ Ký

01/04/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thuấn Linh Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 33

Thuấn Linh

02/08/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh Tiên Liên Kiếp Sub Tiếng Việt
TT: 8
Chap 45

Tiên Liên Kiếp

18/01/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Tiên Ma Biến Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 19

Tiên Ma Biến

31/01/2015 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Tiên Nghịch Sub Tiếng Việt
TT: 33
Chap 53

Tiên Nghịch

05/04/2017 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Tiên Thế Lục Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 4

Tiên Thế Lục

24/07/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tiếu Khuynh Tam Quốc Sub Tiếng Việt
TT: 11
Chap 10

Tiếu Khuynh Tam Quốc

24/03/2015 Xuyên Không

Truyện Tranh Tiểu Ma Thần Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 47

Tiểu Ma Thần

21/12/2016 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Tiếu Ngạo Giang Hồ Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 67

Tiếu Ngạo Giang Hồ

17/04/2017 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Tiêu Nhân Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 61

Tiêu Nhân

20/04/2017 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Tình Đầy Chông Gai Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 73

Tình Đầy Chông Gai

21/04/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Tinh Hải Tiêu Sư Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 28

Tinh Hải Tiêu Sư

23/01/2015 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Tinh Kỷ Nguyên Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 13

Tinh Kỷ Nguyên

28/01/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tinh Mộng Thần Tượng Sub Tiếng Việt
TT: 26
Chap 166

Tinh Mộng Thần Tượng

24/04/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Tinh Thần Biến Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 128

Tinh Thần Biến

25/04/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tinh Võ Thần Quyết Sub Tiếng Việt
TT: 20
Chap 51

Tinh Võ Thần Quyết

24/04/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tình Yêu Là Thế Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 36

Tình Yêu Là Thế

24/04/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Tình Yêu Này Không Bán Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 17

Tình Yêu Này Không Bán

19/04/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Tô Sinh Chiến Súng Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 14

Tô Sinh Chiến Súng

08/06/2016 Hành Động

Truyện Tranh Tô Tịch Kỳ Quái Sub Tiếng Việt
TT: 29
Chap 59

Tô Tịch Kỳ Quái

14/04/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tỏa Thảo Lục Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 15

Tỏa Thảo Lục

24/04/2017 Xuyên Không

Truyện Tranh Toàn Chức Cao Thủ Sub Tiếng Việt
TT: 16
Chap 84

Toàn Chức Cao Thủ

19/04/2017 Hành Động

Truyện Tranh Toàn Cơ Từ Sub Tiếng Việt
TT: 16
Chap 11.5

Toàn Cơ Từ

13/04/2017 Xuyên Không

Truyện Tranh Tôi Là Thằng Phế Vật Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 26

Tôi Là Thằng Phế Vật

04/09/2016 Hành Động

Truyện Tranh Trạch Thiên Ký Sub Tiếng Việt
TT: 15
Chap 67.5

Trạch Thiên Ký

17/04/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Trạch Yêu Ký Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 97

Trạch Yêu Ký

22/04/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Trầm Hương Phá Sub Tiếng Việt
TT: 11
Chap 17

Trầm Hương Phá

29/07/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh Trảm Long Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 17

Trảm Long

16/06/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Trảm Long 2 Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 8

Trảm Long 2

06/10/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tru Tiên Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 20

Tru Tiên

19/04/2015 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Trứng Như Ý Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 16

Trứng Như Ý

14/12/2014 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Trường Ca Hành Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 43

Trường Ca Hành

08/02/2017 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Trường Sinh Điện Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 31

Trường Sinh Điện

03/12/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Trường Sinh Giới Sub Tiếng Việt
TT: 13
Chap 43

Trường Sinh Giới

25/04/2017 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Truy Đuổi Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 2

Truy Đuổi

30/07/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Truyền Thuyết Na Tra Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 24

Truyền Thuyết Na Tra

30/09/2014 Truyền Thuyết

Truyện Tranh Tú Thiết Chi Thư Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 68

Tú Thiết Chi Thư

08/03/2017 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Tử Vong Hồi Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 115

Tử Vong Hồi

13/08/2015 Kinh Dị

Truyện Tranh Tử Vong Hồi 2 Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 47

Tử Vong Hồi 2

01/02/2016 Kinh Dị

Truyện Tranh Tướng Dạ Sub Tiếng Việt
TT: 11
Chap 63

Tướng Dạ

23/07/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Tưởng Nhập Phi Phi Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 8

Tưởng Nhập Phi Phi

17/04/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Tường Vi Quấn Loạn Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 28

Tường Vi Quấn Loạn

20/02/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Túy Quyền Phần 3 Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 13

Túy Quyền Phần 3

22/05/2016 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Túy Quyền Tiền Truyện Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 1.2

Túy Quyền Tiền Truyện

23/02/2016 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Tuyệt Mỹ Bác Sĩ Thú Y Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 9

Tuyệt Mỹ Bác Sĩ Thú Y

29/12/2014 Tình Cảm

Truyện Tranh Tuyệt Thế Vô Song sub tiếng việt
TT: 1
Chap 196

Tuyệt Thế Vô Song

08/01/2016 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Tuyệt Thế Vô Song II Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 128

Tuyệt Thế Vô Song II

13/04/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Twelve Nights Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 31

Twelve Nights

28/10/2015 Tình Cảm

Truyện Tranh U Dạ Kỳ Đàm Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 7

U Dạ Kỳ Đàm

11/03/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh U Linh Sơn Trang Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 0

U Linh Sơn Trang

30/11/-0001 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Uy Minh Thiên Đấu Sub Tiếng Việt
TT: 9
Chap 3

Uy Minh Thiên Đấu

04/05/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Uyển Hương Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 51

Uyển Hương

19/03/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Vampire Sphere Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 1

Vampire Sphere

18/04/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Vạn Dặm Tìm Chồng Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 22

Vạn Dặm Tìm Chồng

23/04/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh Vân Hải Chi Thượng Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 11

Vân Hải Chi Thượng

12/07/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Vân Thư Tình Ái Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 20

Vân Thư Tình Ái

07/02/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Vân Trung Ca Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 18

Vân Trung Ca

12/06/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh Vạn Võng Khu Ma Nhân Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 7

Vạn Võng Khu Ma Nhân

21/06/2016 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Vết Cắn Ngọt Ngào Sub Tiếng Việt
TT: 8
Chap 34

Vết Cắn Ngọt Ngào

22/04/2017 Kinh Dị

Truyện Tranh Việt Thế Thiên Niên Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 57

Việt Thế Thiên Niên

21/04/2017 Xuyên Không

Truyện Tranh Vĩnh Hằng Chí Tôn Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 16

Vĩnh Hằng Chí Tôn

21/04/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Vô Cực Kiếm Thần Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 9

Vô Cực Kiếm Thần

11/12/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Vô Danh Tiêu Cục Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 0

Vô Danh Tiêu Cục

30/11/-0001 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Võ Động Càn Khôn Sub Tiếng Việt
TT: 36
Chap 52

Võ Động Càn Khôn

06/03/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Võ Lâm Manh Chủ Sub Tiếng Việt
TT: 16
Chap 30

Võ Lâm Manh Chủ

08/09/2016 Xuyên Không

Truyện Tranh Võ Thần Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 300

Võ Thần

25/09/2014 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Võ Thần (Mới) Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 13

Võ Thần (Mới)

29/12/2015 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Võ Thần Chung Cực Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 0

Võ Thần Chung Cực

30/11/-0001 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Võ Thần Phi Thiên Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 0

Võ Thần Phi Thiên

30/11/-0001 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Võ Thần Phượng Hoàng Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 0

Võ Thần Phượng Hoàng

30/11/-0001 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Vợ tôi là Hổ Sub Tiếng Việt
TT: 8
Chap 84

Vợ tôi là Hổ

22/04/2017 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Vong Linh Vương [Undead King] Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 152

Vong Linh Vương [Undead King]

25/04/2017 Kinh Dị

Truyện Tranh Vương Phong Lôi P1 Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 60

Vương Phong Lôi P1

12/03/2015 Kiếm Hiệp

Truyện Tranh Vương Phong Lôi P2 Sub Tiếng Việt