Về trang trước
Manhua Sub Tiếng Việt
Truyện Tranh Ngự Linh Thế Giới Sub Tiếng Việt
TT: 25,466
Chap 293

Ngự Linh Thế Giới

20/03/2019 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tây Du Sub Tiếng Việt
TT: 18,615
Chap 183

Tây Du

31/12/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Vạn Giới Tiên Tung Sub Tiếng Việt
TT: 15,132
Chap 154

Vạn Giới Tiên Tung

21/03/2019 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Yêu Thần Ký Sub Tiếng Việt
TT: 14,575
Chap 213

Yêu Thần Ký

18/03/2019 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Linh Kiếm Tôn Sub Tiếng Việt
TT: 14,341
Chap 165

Linh Kiếm Tôn

20/03/2019 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Đấu Phá Thương Khung Sub Tiếng Việt
TT: 13,720
Chap 250

Đấu Phá Thương Khung

15/03/2019 Sắc Hiệp-Đô Thị

Truyện Tranh Tiêu Nhân Sub Tiếng Việt
TT: 13,300
Chap 126

Tiêu Nhân

14/03/2019 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Toàn Chức Pháp Sư Sub Tiếng Việt
TT: 12,305
Chap 266

Toàn Chức Pháp Sư

20/03/2019 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Quyền Bá Thiên Hạ Sub Tiếng Việt
TT: 11,403
Chap 213

Quyền Bá Thiên Hạ

18/03/2019 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Ta Là Đại Thần Tiên Sub Tiếng Việt
TT: 11,353
Chap 144

Ta Là Đại Thần Tiên

20/03/2019 Xuyên Không

Truyện Tranh Song Tu Đạo Lữ Của Tôi Sub Tiếng Việt
TT: 10,211
Chap 421

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

20/03/2019 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Kiếm Nghịch Thương Khung Sub Tiếng Việt
TT: 9,788
Chap 99

Kiếm Nghịch Thương Khung

20/03/2019 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Ma Thần Phế Vật Sub Tiếng Việt
TT: 9,155
Chap 60

Ma Thần Phế Vật

12/03/2019 Xuyên Không

Truyện Tranh Tinh Võ Thần Quyết Sub Tiếng Việt
TT: 9,115
Chap 225

Tinh Võ Thần Quyết

17/03/2019 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Đường Dần tại Dị Giới Sub Tiếng Việt
TT: 8,602
Chap 260

Đường Dần tại Dị Giới

18/03/2019 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Võ Luyện Đỉnh Phong Sub Tiếng Việt
TT: 8,333
Chap 147

Võ Luyện Đỉnh Phong

20/03/2019 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Chư Thiên Ký Sub Tiếng Việt
TT: 8,115
Chap 158

Chư Thiên Ký

20/03/2019 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Sub Tiếng Việt
TT: 8,047
Chap 153

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

21/03/2019 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Võ Thần Chúa Tể Sub Tiếng Việt
TT: 7,634
Chap 258

Võ Thần Chúa Tể

20/03/2019 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Bách Luyện Thành Thần Sub Tiếng Việt
TT: 7,423
Chap 349

Bách Luyện Thành Thần

07/03/2019 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống Sub Tiếng Việt
TT: 6,963
Chap 76

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

22/01/2019 Xuyên Không

Truyện Tranh Yêu Đạo Chí Tôn Sub Tiếng Việt
TT: 6,921
Chap 49

Yêu Đạo Chí Tôn

04/02/2019 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Mạnh Nhất Lịch Sử Sub Tiếng Việt
TT: 6,887
Chap 38

Mạnh Nhất Lịch Sử

19/03/2019 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Ta Là Phế Vật Sub Tiếng Việt
TT: 6,828
Chap 85

Ta Là Phế Vật

20/03/2019 Xuyên Không

Truyện Tranh Huyết Ma Nhân Sub Tiếng Việt
TT: 6,683
Chap 459

Huyết Ma Nhân

20/03/2019 Kinh Dị

Truyện Tranh Siêu Thần Linh Chủ Sub Tiếng Việt
TT: 6,602
Chap 26

Siêu Thần Linh Chủ

12/03/2019 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Tuyệt Thế Chiến Hồn Sub Tiếng Việt
TT: 6,269
Chap 82

Tuyệt Thế Chiến Hồn

21/03/2019 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Đấu La Đại Lục Sub Tiếng Việt
TT: 6,104
Chap 232

Đấu La Đại Lục

13/03/2019 Tiên Hiệp

cập nhật truyện sub tiếng việt nhanh nhất
X
X