Về trang trước
Manhua Sub Tiếng Việt
Truyện Tranh Yêu Thần Ký Sub Tiếng Việt
TT: 1,019
Chap 182.5

Yêu Thần Ký

21/07/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tây Du Sub Tiếng Việt
TT: 997
Chap 158

Tây Du

09/07/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Đại Chúa Tể Sub Tiếng Việt
TT: 818
Chap 80

Đại Chúa Tể

22/07/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tiêu Nhân Sub Tiếng Việt
TT: 796
Chap 109

Tiêu Nhân

22/07/2018 Dị Giới-Huyền Ảo

Truyện Tranh Võ Luyện Đỉnh Phong Sub Tiếng Việt
TT: 794
Chap 56

Võ Luyện Đỉnh Phong

17/07/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thánh Tổ Sub Tiếng Việt
TT: 793
Chap 122

Thánh Tổ

21/07/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tinh Võ Thần Quyết Sub Tiếng Việt
TT: 662
Chap 160

Tinh Võ Thần Quyết

19/07/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Huyết Ma Nhân Sub Tiếng Việt
TT: 659
Chap 363

Huyết Ma Nhân

23/07/2018 Kinh Dị

Truyện Tranh Linh Kiếm Tôn Sub Tiếng Việt
TT: 636
Chap 102

Linh Kiếm Tôn

17/07/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Vạn Giới Tiên Tung Sub Tiếng Việt
TT: 633
Chap 80.5

Vạn Giới Tiên Tung

22/07/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Kiếm Nghịch Thương Khung Sub Tiếng Việt
TT: 630
Chap 31

Kiếm Nghịch Thương Khung

21/07/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Lâm Phi Truyện Sub Tiếng Việt
TT: 628
Chap 26

Lâm Phi Truyện

17/07/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Đấu La Đại Lục Sub Tiếng Việt
TT: 528
Chap 213

Đấu La Đại Lục

10/07/2018 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Bách Luyện Thành Thần Sub Tiếng Việt
TT: 527
Chap 250

Bách Luyện Thành Thần

23/07/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Võ Động Càn Khôn Sub Tiếng Việt
TT: 515
Chap 72

Võ Động Càn Khôn

20/07/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Ngự Linh Thế Giới Sub Tiếng Việt
TT: 501
Chap 229

Ngự Linh Thế Giới

23/07/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Băng Hoả Ma Trù Sub Tiếng Việt
TT: 494
Chap 49

Băng Hoả Ma Trù

16/07/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Quyền Bá Thiên Hạ Sub Tiếng Việt
TT: 488
Chap 168

Quyền Bá Thiên Hạ

20/07/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Đại Khâu Giáp Sư Sub Tiếng Việt
TT: 484
Chap 38

Đại Khâu Giáp Sư

19/07/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Quốc Vương Vạn Tuế Sub Tiếng Việt
TT: 475
Chap 78

Quốc Vương Vạn Tuế

18/07/2018 Xuyên Không

Truyện Tranh Chư Thiên Ký Sub Tiếng Việt
TT: 474
Chap 79

Chư Thiên Ký

22/07/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thần Ấn Vương Tọa Sub Tiếng Việt
TT: 359
Chap 152

Thần Ấn Vương Tọa

18/07/2018 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Tiên Nghịch Sub Tiếng Việt
TT: 350
Chap 77

Tiên Nghịch

10/07/2018 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Song Tu Đạo Lữ Của Tôi Sub Tiếng Việt
TT: 348
Chap 357

Song Tu Đạo Lữ Của Tôi

22/07/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thông Linh Phi Sub Tiếng Việt
TT: 348
Chap 162.5

Thông Linh Phi

22/07/2018 Tình Cảm

Truyện Tranh Thời Đại X Long Sub Tiếng Việt
TT: 342
Chap 82

Thời Đại X Long

09/07/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Sub Tiếng Việt
TT: 340
Chap 51.5

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

17/07/2018 Huyền Huyễn

cập nhật truyện sub tiếng việt nhanh nhất