Về trang trước
Manhwa Sub Tiếng Việt
Truyện Tranh Origin Boichi Sub Tiếng Việt
TT: 1,107
Chap 54

Origin Boichi

21/07/2018 Hành Động

Truyện Tranh Tuyệt Thế Võ Thần Sub Tiếng Việt
TT: 808
Chap 164

Tuyệt Thế Võ Thần

21/07/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Dungeon Seeker Sub Tiếng Việt
TT: 178
Chap 24

Dungeon Seeker

04/07/2018 Phưu Lưu

Truyện Tranh Quái Hiệp Truyện Sub Tiếng Việt
TT: 172
Chap 36

Quái Hiệp Truyện

18/09/2016 Phưu Lưu

Truyện Tranh Sweet Guy Sub Tiếng Việt
TT: 169
Chap 75

Sweet Guy

13/03/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Mujang Sub Tiếng Việt
TT: 167
Chap 228

Mujang

13/07/2018 Lịch Sử-Quân Sự

Truyện Tranh GOSU 2 Sub Tiếng Việt
TT: 165
Chap 24

GOSU 2

05/05/2018 Phưu Lưu

Truyện Tranh Hard Core Leveling Warrior Sub Tiếng Việt
TT: 159
Chap 28

Hard Core Leveling Warrior

21/07/2018 Hành Động

Truyện Tranh The Scholar's Reincarnation Sub Tiếng Việt
TT: 157
Chap 55

The Scholar's Reincarnation

13/07/2018 Võ Thuật

Truyện Tranh GOSU Sub Tiếng Việt
TT: 45
Chap 97

GOSU

14/11/2017 Phưu Lưu

Truyện Tranh Lookism Sub Tiếng Việt
TT: 27
Chap 136

Lookism

10/05/2018 Tình Cảm

Truyện Tranh Akaki Tsuki no Mawaru Koro Sub Tiếng Việt
TT: 23
Chap 10

Akaki Tsuki no Mawaru Koro

05/01/2015 Tình Cảm

Truyện Tranh Greatest Outcast Sub Tiếng Việt
TT: 18
Chap 53

Greatest Outcast

29/01/2018 Hành Động

Truyện Tranh ReLIFE Sub Tiếng Việt
TT: 13
Chap 221.5

ReLIFE

23/05/2018 Tình Cảm

Truyện Tranh Blade Notes Sub Tiếng Việt
TT: 13
Chap 24

Blade Notes

05/03/2016 Hành Động

Truyện Tranh Dusk Howler Sub Tiếng Việt
TT: 13
Chap 55

Dusk Howler

17/10/2016 Hành Động

Truyện Tranh Tale of Eun Aran Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 67

Tale of Eun Aran

20/03/2017 Hành Động

Truyện Tranh Blind Faith Descent Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 80

Blind Faith Descent

02/10/2016 Truyện Khác

Truyện Tranh Untouchable Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 114

Untouchable

06/08/2017 Tình Cảm

Truyện Tranh Seduction-Quyến Rũ Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 41

Seduction-Quyến Rũ

14/08/2016 Tình Cảm

Truyện Tranh Tower of God Sub Tiếng Việt
TT: 9
Chap 336

Tower of God

12/04/2018 Hành Động

Truyện Tranh Space-Time Prisoner Sub Tiếng Việt
TT: 9
Chap 115

Space-Time Prisoner

10/07/2018 Tình Cảm

Truyện Tranh Amentia Sub Tiếng Việt
TT: 8
Chap 49

Amentia

31/05/2017 Tình Cảm

cập nhật truyện sub tiếng việt nhanh nhất