Về trang trước
Tiên Hiệp Sub Tiếng Việt
Truyện Tranh Đấu La Đại Lục Sub Tiếng Việt
TT: 1,041
Chap 215

Đấu La Đại Lục

13/08/2018 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Tiên Liên Kiếp Sub Tiếng Việt
TT: 746
Chap 45

Tiên Liên Kiếp

18/01/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Thần Ấn Vương Tọa Sub Tiếng Việt
TT: 673
Chap 153

Thần Ấn Vương Tọa

01/08/2018 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Tiên Nghịch Sub Tiếng Việt
TT: 664
Chap 79

Tiên Nghịch

08/08/2018 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Cuồng Thần Sub Tiếng Việt
TT: 653
Chap 60.2

Cuồng Thần

15/08/2018 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Mãng Hoang Ký Sub Tiếng Việt
TT: 332
Chap 51

Mãng Hoang Ký

26/06/2018 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Trường Sinh Giới Sub Tiếng Việt
TT: 332
Chap 63

Trường Sinh Giới

10/07/2018 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Phong Khởi Thương Lam Sub Tiếng Việt
TT: 207
Chap 121

Phong Khởi Thương Lam

08/08/2018 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Thiện Lương Tử Thần Sub Tiếng Việt
TT: 182
Chap 73

Thiện Lương Tử Thần

30/03/2018 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Thánh Vương Sub Tiếng Việt
TT: 170
Chap 35

Thánh Vương

15/09/2017 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Nữ Nhân Dũng Cảm Sub Tiếng Việt
TT: 168
Chap 62

Nữ Nhân Dũng Cảm

10/08/2018 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Long Phượng Trình Tường Sub Tiếng Việt
TT: 165
Chap 110

Long Phượng Trình Tường

02/03/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Hạch Lực Đột Phá Sub Tiếng Việt
TT: 20
Chap 40

Hạch Lực Đột Phá

17/02/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Oản Thanh Ti Sub Tiếng Việt
TT: 20
Chap 13

Oản Thanh Ti

29/12/2014 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Ách Xá-Yashe Sub Tiếng Việt
TT: 18
Chap 24.5

Ách Xá-Yashe

06/03/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Nhất Thế Chi Tôn Sub Tiếng Việt
TT: 14
Chap 22

Nhất Thế Chi Tôn

20/06/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Tướng Dạ Sub Tiếng Việt
TT: 13
Chap 63

Tướng Dạ

23/07/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Tiên Ma Biến Sub Tiếng Việt
TT: 13
Chap 19

Tiên Ma Biến

31/01/2015 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Tam Nhãn Hao Thiên Lục Sub Tiếng Việt
TT: 11
Chap 255.5

Tam Nhãn Hao Thiên Lục

13/08/2018 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Già Thiên Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 61

Già Thiên

23/08/2017 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Tru Tiên Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 20

Tru Tiên

19/04/2015 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Phàm Nhân Tu Tiên Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 7

Phàm Nhân Tu Tiên

28/08/2014 Tiên Hiệp

cập nhật truyện sub tiếng việt nhanh nhất