Về trang trước
Tiên Hiệp Sub Tiếng Việt
Truyện Tranh Ách Xá-Yashe Sub Tiếng Việt
TT: 16
Chap 24.5

Ách Xá-Yashe

06/03/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Celestial Destroyer Tru Tiên Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 159

Celestial Destroyer Tru Tiên

07/03/2015 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Cuồng Thần Sub Tiếng Việt
TT: 16
Chap 35.5

Cuồng Thần

10/04/2015 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Đấu La Đại Lục Sub Tiếng Việt
TT: 43
Chap 175

Đấu La Đại Lục

13/01/2017 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Già Thiên Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 44

Già Thiên

28/04/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Hạch Lực Đột Phá Sub Tiếng Việt
TT: 14
Chap 40

Hạch Lực Đột Phá

17/02/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Long Phượng Trình Tường Sub Tiếng Việt
TT: 8
Chap 110

Long Phượng Trình Tường

02/03/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh lục đạo thiên thư sub tiếng việt
TT: 1
Chap 50

Lục Đạo Thiên Thư

22/06/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Mãng Hoang Ký Sub Tiếng Việt
TT: 12
Chap 35

Mãng Hoang Ký

01/12/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Nhất Thế Chi Tôn Sub Tiếng Việt
TT: 13
Chap 22

Nhất Thế Chi Tôn

20/06/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Nữ Nhân Dũng Cảm Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 50

Nữ Nhân Dũng Cảm

10/11/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Oản Thanh Ti Sub Tiếng Việt
TT: 19
Chap 13

Oản Thanh Ti

29/12/2014 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Phàm Nhân Tu Tiên Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 7

Phàm Nhân Tu Tiên

28/08/2014 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Phong Khởi Thương Lam Sub Tiếng Việt
TT: 41
Chap 83

Phong Khởi Thương Lam

12/01/2017 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Tam Nhãn Hao Thiên Lục Sub Tiếng Việt
TT: 9
Chap 220.5

Tam Nhãn Hao Thiên Lục

04/01/2017 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Thần Ấn Vương Tọa Sub Tiếng Việt
TT: 34
Chap 100

Thần Ấn Vương Tọa

10/01/2017 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Thánh Vương Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 25

Thánh Vương

04/01/2017 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Thiện Lương Tử Thần Sub Tiếng Việt
TT: 22
Chap 58

Thiện Lương Tử Thần

11/01/2017 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Tiên Liên Kiếp Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 45

Tiên Liên Kiếp

18/01/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Tiên Ma Biến Sub Tiếng Việt
TT: 9
Chap 19

Tiên Ma Biến

31/01/2015 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Tiên Nghịch Sub Tiếng Việt
TT: 30
Chap 49

Tiên Nghịch

14/01/2017 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Tinh Hải Tiêu Sư Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 28

Tinh Hải Tiêu Sư

23/01/2015 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Tru Tiên Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 20

Tru Tiên

19/04/2015 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Trường Sinh Giới Sub Tiếng Việt
TT: 13
Chap 35

Trường Sinh Giới

05/01/2017 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Tướng Dạ Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 63

Tướng Dạ

23/07/2016 Tiên Hiệp

cập nhật truyện sub tiếng việt nhanh nhất