Về trang trước
Tiên Hiệp Sub Tiếng Việt
Truyện Tranh Đấu La Đại Lục Sub Tiếng Việt
TT: 5,737
Chap 228

Đấu La Đại Lục

29/01/2019 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Tiên Nghịch Sub Tiếng Việt
TT: 4,850
Chap 98

Tiên Nghịch

04/02/2019 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Tiên Liên Kiếp Sub Tiếng Việt
TT: 3,127
Chap 45

Tiên Liên Kiếp

18/01/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Celestial Destroyer Tru Tiên Sub Tiếng Việt
TT: 2,367
Chap 159

Celestial Destroyer Tru Tiên

07/03/2015 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Phong Khởi Thương Lam Sub Tiếng Việt
TT: 1,643
Chap 151

Phong Khởi Thương Lam

16/02/2019 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Thần Ấn Vương Tọa Sub Tiếng Việt
TT: 1,635
Chap 166

Thần Ấn Vương Tọa

31/01/2019 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Thánh Vương Sub Tiếng Việt
TT: 1,403
Chap 35

Thánh Vương

15/09/2017 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Cuồng Thần Sub Tiếng Việt
TT: 1,009
Chap 64.2

Cuồng Thần

18/10/2018 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Hạch Lực Đột Phá Sub Tiếng Việt
TT: 775
Chap 40

Hạch Lực Đột Phá

17/02/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Trường Sinh Giới Sub Tiếng Việt
TT: 722
Chap 71

Trường Sinh Giới

05/11/2018 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Nhất Thế Chi Tôn Sub Tiếng Việt
TT: 722
Chap 22

Nhất Thế Chi Tôn

20/06/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Nữ Nhân Dũng Cảm Sub Tiếng Việt
TT: 668
Chap 86

Nữ Nhân Dũng Cảm

23/01/2019 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Thiện Lương Tử Thần Sub Tiếng Việt
TT: 398
Chap 73

Thiện Lương Tử Thần

30/03/2018 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Mãng Hoang Ký Sub Tiếng Việt
TT: 332
Chap 51

Mãng Hoang Ký

26/06/2018 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Tam Nhãn Hao Thiên Lục Sub Tiếng Việt
TT: 328
Chap 270.1

Tam Nhãn Hao Thiên Lục

16/02/2019 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Long Phượng Trình Tường Sub Tiếng Việt
TT: 165
Chap 110

Long Phượng Trình Tường

02/03/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Oản Thanh Ti Sub Tiếng Việt
TT: 19
Chap 13

Oản Thanh Ti

29/12/2014 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Ách Xá-Yashe Sub Tiếng Việt
TT: 18
Chap 24.5

Ách Xá-Yashe

06/03/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Tướng Dạ Sub Tiếng Việt
TT: 13
Chap 63

Tướng Dạ

23/07/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Tiên Ma Biến Sub Tiếng Việt
TT: 13
Chap 19

Tiên Ma Biến

31/01/2015 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Già Thiên Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 61

Già Thiên

23/08/2017 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Tru Tiên Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 20

Tru Tiên

19/04/2015 Tiên Hiệp

cập nhật truyện sub tiếng việt nhanh nhất
X
X