Về trang trước
Tiên Hiệp Sub Tiếng Việt
Truyện Tranh Ách Xá-Yashe Sub Tiếng Việt
TT: 15
Chap 24.5

Ách Xá-Yashe

06/03/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Celestial Destroyer Tru Tiên Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 159

Celestial Destroyer Tru Tiên

07/03/2015 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Cuồng Thần Sub Tiếng Việt
TT: 15
Chap 35.5

Cuồng Thần

10/04/2015 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Đấu La Đại Lục Sub Tiếng Việt
TT: 41
Chap 171

Đấu La Đại Lục

28/11/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Già Thiên Sub Tiếng Việt
TT: 7
Chap 44

Già Thiên

28/04/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Hạch Lực Đột Phá Sub Tiếng Việt
TT: 14
Chap 40

Hạch Lực Đột Phá

17/02/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Long Phượng Trình Tường Sub Tiếng Việt
TT: 8
Chap 110

Long Phượng Trình Tường

02/03/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh lục đạo thiên thư sub tiếng việt
TT: 1
Chap 50

Lục Đạo Thiên Thư

22/06/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Mãng Hoang Ký Sub Tiếng Việt
TT: 12
Chap 35

Mãng Hoang Ký

01/12/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Nhất Thế Chi Tôn Sub Tiếng Việt
TT: 13
Chap 22

Nhất Thế Chi Tôn

20/06/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Nữ Nhân Dũng Cảm Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 50

Nữ Nhân Dũng Cảm

10/11/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Oản Thanh Ti Sub Tiếng Việt
TT: 19
Chap 13

Oản Thanh Ti

29/12/2014 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Phàm Nhân Tu Tiên Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 7

Phàm Nhân Tu Tiên

28/08/2014 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Thánh Vương Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 23

Thánh Vương

15/11/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Thiện Lương Tử Thần Sub Tiếng Việt
TT: 20
Chap 56

Thiện Lương Tử Thần

09/11/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Tiên Liên Kiếp Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 45

Tiên Liên Kiếp

18/01/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Tiên Ma Biến Sub Tiếng Việt
TT: 8
Chap 19

Tiên Ma Biến

31/01/2015 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Tiên Nghịch Sub Tiếng Việt
TT: 29
Chap 47

Tiên Nghịch

17/11/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Tinh Hải Tiêu Sư Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 28

Tinh Hải Tiêu Sư

23/01/2015 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Tru Tiên Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 20

Tru Tiên

19/04/2015 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Trường Sinh Giới Sub Tiếng Việt
TT: 13
Chap 32

Trường Sinh Giới

03/11/2016 Tiên Hiệp

Truyện Tranh Tướng Dạ Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 63

Tướng Dạ

23/07/2016 Tiên Hiệp

cập nhật truyện sub tiếng việt nhanh nhất