Về trang trước
Truyện Yêu Thích Sub Tiếng Việt
Truyện Tranh Võ Luyện Đỉnh Phong Sub Tiếng Việt
TT: 794
Chap 56

Võ Luyện Đỉnh Phong

17/07/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Kiếm Nghịch Thương Khung Sub Tiếng Việt
TT: 630
Chap 31

Kiếm Nghịch Thương Khung

21/07/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Lâm Phi Truyện Sub Tiếng Việt
TT: 628
Chap 26

Lâm Phi Truyện

17/07/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh GhostBlade Sub Tiếng Việt
TT: 628
Chap 9.1

GhostBlade

08/07/2018 Hành Động

Truyện Tranh Quốc Vương Vạn Tuế Sub Tiếng Việt
TT: 475
Chap 78

Quốc Vương Vạn Tuế

18/07/2018 Xuyên Không

Truyện Tranh Grashros Sub Tiếng Việt
TT: 472
Chap 14

Grashros

21/07/2018 Hành Động

Truyện Tranh Zenbu Oshiete Sub Tiếng Việt
TT: 471
Chap 10

Zenbu Oshiete

22/07/2018 Tình Cảm

Truyện Tranh Pygmalion Sub Tiếng Việt
TT: 471
Chap 19

Pygmalion

20/07/2018 Kinh Dị

Truyện Tranh Toàn Chức Pháp Sư Sub Tiếng Việt
TT: 316
Chap 92

Toàn Chức Pháp Sư

16/07/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Yêu Đạo Chí Tôn Sub Tiếng Việt
TT: 316
Chap 14

Yêu Đạo Chí Tôn

23/07/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Tố Thủ Già Thiên Sub Tiếng Việt
TT: 314
Chap 13

Tố Thủ Già Thiên

21/07/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Linh Nhận Truyền Thuyết Sub Tiếng Việt
TT: 166
Chap 228

Linh Nhận Truyền Thuyết

23/06/2018 Huyền Huyễn

Truyện Tranh Thiên Cơ Lệnh Sub Tiếng Việt
TT: 164
Chap 90

Thiên Cơ Lệnh

21/07/2018 Huyền Huyễn

cập nhật truyện sub tiếng việt nhanh nhất