Về trang trước
Viễn Tưởng Sub Tiếng Việt
Truyện Tranh Akame ga Kiru Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 61

Akame ga Kiru

31/01/2015 Viễn Tưởng

Truyện Tranh All New X-Men Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 0

All New X-Men

30/11/-0001 Viễn Tưởng

Truyện Tranh ANIMAL MAN Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 3

ANIMAL MAN

03/01/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Appleseed Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 10.2

Appleseed

31/08/2015 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Aquaman Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 44

Aquaman

15/08/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Area D Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 137

Area D

02/02/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh ARROW: SEASON 2.5 Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 4

ARROW: SEASON 2.5

03/01/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Attack on Titans sub tiếng việt
TT: 15
Chap 84

Attack on Titans

22/08/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Avengers (2013) Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 25

Avengers (2013)

03/08/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh AVENGERS DISASSEMBLED Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 5

AVENGERS DISASSEMBLED

03/01/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Avengers VS X-men Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 0

Avengers VS X-men

30/11/-0001 Viễn Tưởng

Truyện Tranh AVENGERS-X-SANCTION Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 4

AVENGERS-X-SANCTION

03/01/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh BATMAN: EARTH ONE Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 5

BATMAN: EARTH ONE

03/01/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Baymax Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 2

Baymax

05/12/2014 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Beast 9 Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 4

Beast 9

04/05/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Beats 9 Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 3

Beats 9

12/10/2015 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Big Hero Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 2

Big Hero

19/11/2015 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Big Order Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 22

Big Order

20/06/2017 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Binh Giả Quỷ Đạo Dã Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 19

Binh Giả Quỷ Đạo Dã

01/09/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Break Blade Sub Tiếng Việt
TT: 8
Chap 87

Break Blade

03/03/2017 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Cage of Eden Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 185

Cage of Eden

25/06/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Claymore Mắt Bạc Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 155

Claymore Mắt Bạc

04/10/2014 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Doraemon Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 0

Doraemon

30/11/-0001 Viễn Tưởng

Truyện Tranh dragon ball sub tiếng việt
TT: 0
Chap 0

Dragon Ball

30/11/-0001 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Dragon Ball After Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 18

Dragon Ball After

03/11/2017 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Dragon Ball AK Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 5

Dragon Ball AK

14/12/2014 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Dragon Ball GT Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 0

Dragon Ball GT

30/11/-0001 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Dragon Ball SD Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 0

Dragon Ball SD

30/11/-0001 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Dũng Sĩ Hesman Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 48

Dũng Sĩ Hesman

14/07/2015 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Dungeon Meshi Sub Tiếng Việt
TT: 6
Chap 37

Dungeon Meshi

17/09/2017 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Đặc Nhiệm Không Gian sub tiếng việt
TT: 0
Chap 0

Đặc Nhiệm Không Gian

30/11/-0001 Viễn Tưởng

Truyện Tranh EARTH 2: WORLD’S END Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 0

EARTH 2: WORLD’S END

30/11/-0001 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Gantz Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 384

Gantz

13/12/2014 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Good Night World Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 52

Good Night World

05/05/2017 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Green Lantern Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 19

Green Lantern

03/01/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Hawkeye Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 3

Hawkeye

11/12/2014 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Hero Waltz Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 40.5

Hero Waltz

05/04/2015 Viễn Tưởng

Truyện Tranh HIỆP SĨ GIẤY G Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 51

HIỆP SĨ GIẤY G

09/09/2017 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Hiniiru Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 7.2

Hiniiru

02/04/2015 Viễn Tưởng

Truyện Tranh I Shoujo Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 19

I Shoujo

05/07/2017 Viễn Tưởng

Truyện Tranh I the Female Robot Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 14

I the Female Robot

17/10/2015 Viễn Tưởng

Truyện Tranh IDENTITY CRISIS Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 3

IDENTITY CRISIS

03/01/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Infinity Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 6

Infinity

15/07/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Isekai Yakkyoku Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 9

Isekai Yakkyoku

28/10/2017 Viễn Tưởng

Truyện Tranh JLA JSA: VIRTUE AND VICE Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 4

JLA JSA: VIRTUE AND VICE

03/01/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Justice League Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 45

Justice League

28/05/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh KINGDOM COME Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 4.5

KINGDOM COME

14/01/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Kingdom Hearts II Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 0

Kingdom Hearts II

30/11/-0001 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Kiss x Death Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 44

Kiss x Death

17/04/2017 Viễn Tưởng

Truyện Tranh LARFLEEZE Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 4

LARFLEEZE

16/05/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Level Up Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 40

Level Up

19/02/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Loạn Nhập Sub Tiếng Việt
TT: 8
Chap 47

Loạn Nhập

31/10/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Maoyuu Maoh Yuusha Sub Tiếng Việt
TT: 4
Chap 48

Maoyuu Maoh Yuusha

18/04/2017 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Marvel 5 Ronin Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 5

Marvel 5 Ronin

25/01/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Marvel Mangaverse Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 1

Marvel Mangaverse

26/01/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Mật mã Thủy thủ V Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 4

Mật mã Thủy thủ V

16/05/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh MegaMan NT Warrior Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 65

MegaMan NT Warrior

01/01/2015 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Mixim12 Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 129

Mixim12

07/05/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh My Hero Academia Sub Tiếng Việt
TT: 26
Chap 132

My Hero Academia

11/09/2017 Viễn Tưởng

Truyện Tranh No Game No Life Sub Tiếng Việt
TT: 10
Chap 0

No Game No Life

30/11/-0001 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Planetary Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 11

Planetary

17/11/2014 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Pokemon Special Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 547

Pokemon Special

17/07/2017 Viễn Tưởng

Truyện Tranh RED LANTERNS Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 1

RED LANTERNS

03/01/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh RockMan Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 0

RockMan

30/11/-0001 Viễn Tưởng

Truyện Tranh RPG Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 38

RPG

28/01/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Sensei no Bulge-Barrage Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 8

Sensei no Bulge-Barrage

06/10/2015 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Shadowland Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 5

Shadowland

03/01/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Shaman King sub tiếng việt
TT: 2
Chap 304

Shaman King

19/09/2014 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Sidonia No Kishi Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 47

Sidonia No Kishi

06/09/2015 Viễn Tưởng

Truyện Tranh SINESTRO Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 5

SINESTRO

03/01/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh SMITE-The Pantheon War Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 3

SMITE-The Pantheon War

07/03/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Sora no Otoshimono sub tiếng việt
TT: 3
Chap 77.5

Sora no Otoshimono

23/01/2015 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Steins;Gate Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 4

Steins;Gate

18/09/2015 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Superior Iron Man Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 9

Superior Iron Man

16/07/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Superior Spider Man Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 33

Superior Spider Man

30/10/2014 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Superman Earth One Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 9

Superman Earth One

05/01/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Superman-Secret Origin Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 6

Superman-Secret Origin

23/06/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh SUPERMAN: EARTH ONE Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 9

SUPERMAN: EARTH ONE

05/01/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Swamp Thing Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 4

Swamp Thing

14/08/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh terra formars sub tiếng việt
TT: 19
Chap 206

Terra Formars

30/10/2017 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Terra Formars-Rain Hard Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 1.5

Terra Formars-Rain Hard

04/11/2015 Viễn Tưởng

Truyện Tranh The Devil King Is Bored Sub Tiếng Việt
TT: 3
Chap 147

The Devil King Is Bored

10/12/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh THE FLASH: SEASON ZERO Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 5

THE FLASH: SEASON ZERO

03/01/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh The Green Hornet Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 10

The Green Hornet

26/01/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh The Legend of Wonder Woman Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 27

The Legend of Wonder Woman

21/10/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh The Lost City Sub Tiếng Việt
TT: 5
Chap 58

The Lost City

15/12/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh The Punisher: The Slavers Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 6

The Punisher: The Slavers

25/01/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh The Transformers: Autocracy Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 12

The Transformers: Autocracy

26/01/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Ultraman Sub Tiếng Việt
TT: 1
Chap 29

Ultraman

31/05/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Uncanny X-Men Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 0

Uncanny X-Men

30/11/-0001 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Urusei Yatsura sub tiếng việt
TT: 0
Chap 329

Urusei Yatsura

11/02/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh WE3 Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 3

WE3

10/10/2015 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Wonder Woman Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 7

Wonder Woman

30/12/2015 Viễn Tưởng

Truyện Tranh World's End Harem Sub Tiếng Việt
TT: 9
Chap 31.5

World's End Harem

06/11/2017 Viễn Tưởng

Truyện Tranh X-Men Deadly Genesis Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 6

X-Men Deadly Genesis

25/01/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh X-O Manowar Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 18

X-O Manowar

30/05/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Yu-Gi-Oh! GX Sub Tiếng Việt
TT: 2
Chap 65

Yu-Gi-Oh! GX

03/04/2016 Viễn Tưởng

Truyện Tranh yugioh sub tiếng việt
TT: 3
Chap 343

YuGiOh

12/03/2015 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Zero One 01 Sub Tiếng Việt
TT: 0
Chap 41

Zero One 01

31/03/2017 Viễn Tưởng

Truyện Tranh Zetman sub tiếng việt
TT: 10
Chap 209

Zetman

01/04/2017 Viễn Tưởng

cập nhật truyện sub tiếng việt nhanh nhất