Đánh Giá của bạn
Truyện Hot
Truyện Yêu Thích
Truyện Hay
Truyện Hot

Bạn cho bao nhiêu SAO?

1~2 sao là Truyện Yêu Thích; 3~4 sao là Truyện Hay; 5 Sao là Truyện Hot

Chọn SAO:
Gửi
0
0
0
1
18
Đánh giá: Naruto Subviet
Xếp hạng: 5/5 - 19 phiếu bầu
naruto sub tiếng việt luôn cập nhật chap mới nhất- nhanh nhất - sub tiếng việt

naruto sub tiếng việt luôn cập nhật chap mới nhất- nhanh nhất - sub tiếng việt

Danh Sách Chapter Truyện

Naruto Chap 700

21-11-2014

Naruto Chap 699

06-11-2014

Naruto Chap 698

30-10-2014

Naruto Chap 697

23-10-2014

Naruto Chap 696

17-10-2014

Naruto Chap 695

08-10-2014

Naruto Chap 694

03-10-2014

Naruto Chap 693

25-09-2014

Naruto Chap 692

10-09-2014

Naruto Chap 691

04-09-2014

Naruto Chap 690

29-08-2014

Naruto Chap 689

21-08-2014

Naruto Chap 688

06-08-2014

Naruto Chap 687

30-07-2014

Naruto Chap 686

23-07-2014

Naruto Chap 685

15-07-2014

Naruto Chap 684

09-07-2014

Naruto Chap 683

02-07-2014

Naruto Chap 682

25-06-2014

Naruto Chap 681

18-06-2014

Naruto Chap 680

11-06-2014

Naruto Chap 679

05-06-2014

Naruto Chap 678

28-05-2014

Naruto Chap 677

23-05-2014

Naruto Chap 676

14-05-2014

Naruto Chap 675

08-05-2014

Naruto Chap 674

25-04-2014

Naruto Chap 673

21-04-2014

Naruto Chap 672

14-04-2014

Naruto Chap 671

03-04-2014

Naruto Chap 670

26-03-2014

Naruto Chap 669

19-03-2014

Naruto Chap 668

12-03-2014

Naruto Chap 667

05-03-2014

Naruto Chap 666

26-02-2014

Naruto Chap 665

19-02-2014

Naruto Chap 664

12-02-2014

Naruto Chap 663

05-02-2014

Naruto Chap 662

22-01-2014

Naruto Chap 661

15-01-2014

Naruto Chap 660

25-12-2013

Naruto Chap 659

17-12-2013

Naruto Chap 658

11-12-2013

Naruto Chap 657

04-12-2013

Naruto Chap 656

27-11-2013

Naruto Chap 655

13-11-2013

Naruto Chap 654

06-11-2013

Naruto Chap 653

29-10-2013

Naruto Chap 652

23-10-2013

Naruto Chap 651

16-10-2013

Naruto Chap 650

08-10-2013

Naruto Chap 649

02-10-2013

Naruto Chap 648

25-09-2013

Naruto Chap 647

20-09-2013

Naruto Chap 646

17-09-2013

Naruto Chap 645

17-09-2013

Naruto Chap 644

17-09-2013

Naruto Chap 643

17-09-2013

Naruto Chap 642

17-09-2013

Naruto Chap 641

17-09-2013

Naruto Chap 640

17-09-2013

Naruto Chap 639

17-09-2013

Naruto Chap 638

17-09-2013

Naruto Chap 637

17-09-2013

Naruto Chap 636

17-09-2013

Naruto Chap 635

17-09-2013

Naruto Chap 634

17-09-2013

Naruto Chap 633

17-09-2013

Naruto Chap 632

17-09-2013

Naruto Chap 631

17-09-2013

Naruto Chap 630

17-09-2013

Naruto Chap 629

17-09-2013

Naruto Chap 628

17-09-2013

Naruto Chap 627

17-09-2013

Naruto Chap 626

17-09-2013

Naruto Chap 625

17-09-2013

Naruto Chap 624

17-09-2013

Naruto Chap 623

17-09-2013

Naruto Chap 622

17-09-2013

Naruto Chap 621

17-09-2013

Naruto Chap 620

17-09-2013

Naruto Chap 619

17-09-2013

Naruto Chap 618

17-09-2013

Naruto Chap 617

17-09-2013

Naruto Chap 616

17-09-2013

Naruto Chap 615

17-09-2013

Naruto Chap 614

17-09-2013

Naruto Chap 613

17-09-2013

Naruto Chap 612

17-09-2013

Naruto Chap 611

17-09-2013

Naruto Chap 610

17-09-2013

Naruto Chap 609

17-09-2013

Naruto Chap 608

17-09-2013

Naruto Chap 607

17-09-2013

Naruto Chap 606

17-09-2013

Naruto Chap 605

17-09-2013

Naruto Chap 604

17-09-2013

Naruto Chap 603

17-09-2013

Naruto Chap 602

17-09-2013

Naruto Chap 601

17-09-2013

Naruto Chap 600

17-09-2013

Naruto Chap 599

17-09-2013

Naruto Chap 598

17-09-2013

Naruto Chap 597

17-09-2013

Naruto Chap 596

17-09-2013

Naruto Chap 595

17-09-2013

Naruto Chap 594

17-09-2013

Naruto Chap 593

17-09-2013

Naruto Chap 592

17-09-2013

Naruto Chap 591

17-09-2013

Naruto Chap 590

17-09-2013

Naruto Chap 589

17-09-2013

Naruto Chap 588

17-09-2013

Naruto Chap 587

17-09-2013

Naruto Chap 586

17-09-2013

Naruto Chap 585

17-09-2013

Naruto Chap 584

17-09-2013

Naruto Chap 583

17-09-2013

Naruto Chap 582

17-09-2013

Naruto Chap 581

17-09-2013

Naruto Chap 580

17-09-2013

Naruto Chap 579

17-09-2013

Naruto Chap 578

17-09-2013

Naruto Chap 577

17-09-2013

Naruto Chap 576

17-09-2013

Naruto Chap 575

17-09-2013

Naruto Chap 574

17-09-2013

Naruto Chap 573

17-09-2013

Naruto Chap 572

17-09-2013

Naruto Chap 571

17-09-2013

Naruto Chap 570

17-09-2013

Naruto Chap 569

17-09-2013

Naruto Chap 568

17-09-2013

Naruto Chap 567

17-09-2013

Naruto Chap 566

17-09-2013

Naruto Chap 565

17-09-2013

Naruto Chap 564

17-09-2013

Naruto Chap 563

17-09-2013

Naruto Chap 562

17-09-2013

Naruto Chap 561

17-09-2013

Naruto Chap 560

17-09-2013

Naruto Chap 559

17-09-2013

Naruto Chap 558

17-09-2013

Naruto Chap 557

17-09-2013

Naruto Chap 556

17-09-2013

Naruto Chap 555

17-09-2013

Naruto Chap 554

17-09-2013

Naruto Chap 553

17-09-2013

Naruto Chap 552

17-09-2013

Naruto Chap 551

17-09-2013

Naruto Chap 550

17-09-2013

Naruto Chap 549

17-09-2013

Naruto Chap 548

17-09-2013

Naruto Chap 547

17-09-2013

Naruto Chap 546

17-09-2013

Naruto Chap 545

17-09-2013

Naruto Chap 544

17-09-2013

Naruto Chap 543

17-09-2013

Naruto Chap 542

17-09-2013

Naruto Chap 541

17-09-2013

Naruto Chap 540

17-09-2013

Naruto Chap 539

17-09-2013

Naruto Chap 538

17-09-2013

Naruto Chap 537

17-09-2013

Naruto Chap 536

17-09-2013

Naruto Chap 535

17-09-2013

Naruto Chap 534

17-09-2013

Naruto Chap 533

17-09-2013

Naruto Chap 532

17-09-2013

Naruto Chap 531

17-09-2013

Naruto Chap 530

17-09-2013

Naruto Chap 529

17-09-2013

Naruto Chap 528

17-09-2013

Naruto Chap 527

17-09-2013

Naruto Chap 526

17-09-2013

Naruto Chap 525

17-09-2013

Naruto Chap 524

17-09-2013

Naruto Chap 523

17-09-2013

Naruto Chap 522

17-09-2013

Naruto Chap 521

17-09-2013

Naruto Chap 520

17-09-2013

Naruto Chap 519

17-09-2013

Naruto Chap 518

17-09-2013

Naruto Chap 517

17-09-2013

Naruto Chap 516

17-09-2013

Naruto Chap 515

17-09-2013

Naruto Chap 514

17-09-2013

Naruto Chap 513

17-09-2013

Naruto Chap 512

17-09-2013

Naruto Chap 511

17-09-2013

Naruto Chap 510

17-09-2013

Naruto Chap 509

17-09-2013

Naruto Chap 508

17-09-2013

Naruto Chap 507

17-09-2013

Naruto Chap 506

17-09-2013

Naruto Chap 505

17-09-2013

Naruto Chap 504

17-09-2013

Naruto Chap 503

17-09-2013

Naruto Chap 502

17-09-2013

Naruto Chap 501

17-09-2013

Naruto Chap 500

17-09-2013

Naruto Chap 499

17-09-2013

Naruto Chap 498

17-09-2013

Naruto Chap 497

17-09-2013

Naruto Chap 496

17-09-2013

Naruto Chap 495

17-09-2013

Naruto Chap 494

17-09-2013

Naruto Chap 493

17-09-2013

Naruto Chap 492

17-09-2013

Naruto Chap 491

17-09-2013

Naruto Chap 490

17-09-2013

Naruto Chap 489

17-09-2013

Naruto Chap 488

17-09-2013

Naruto Chap 487

17-09-2013

Naruto Chap 486

17-09-2013

Naruto Chap 485

17-09-2013

Naruto Chap 484

17-09-2013

Naruto Chap 483

17-09-2013

Naruto Chap 482

17-09-2013

Naruto Chap 481

17-09-2013

Naruto Chap 480

17-09-2013

Naruto Chap 479

17-09-2013

Naruto Chap 478

17-09-2013

Naruto Chap 477

17-09-2013

Naruto Chap 476

17-09-2013

Naruto Chap 475

17-09-2013

Naruto Chap 474

17-09-2013

Naruto Chap 473

17-09-2013

Naruto Chap 472

17-09-2013

Naruto Chap 471

17-09-2013

Naruto Chap 470

17-09-2013

Naruto Chap 469

17-09-2013

Naruto Chap 468

17-09-2013

Naruto Chap 467

17-09-2013

Naruto Chap 466

17-09-2013

Naruto Chap 465

17-09-2013

Naruto Chap 464

17-09-2013

Naruto Chap 463

17-09-2013

Naruto Chap 462

17-09-2013

Naruto Chap 461

17-09-2013

Naruto Chap 460

17-09-2013

Naruto Chap 459

17-09-2013

Naruto Chap 458

17-09-2013

Naruto Chap 457

17-09-2013

Naruto Chap 456

17-09-2013

Naruto Chap 455

17-09-2013

Naruto Chap 454

17-09-2013

Naruto Chap 453

17-09-2013

Naruto Chap 452

17-09-2013

Naruto Chap 451

17-09-2013

Naruto Chap 450

17-09-2013

Naruto Chap 449

17-09-2013

Naruto Chap 448

17-09-2013

Naruto Chap 447

17-09-2013

Naruto Chap 446

17-09-2013

Naruto Chap 445

17-09-2013

Naruto Chap 444

17-09-2013

Naruto Chap 443

17-09-2013

Naruto Chap 442

17-09-2013

Naruto Chap 441

17-09-2013

Naruto Chap 440

17-09-2013

Naruto Chap 439

17-09-2013

Naruto Chap 438

17-09-2013

Naruto Chap 437

17-09-2013

Naruto Chap 436

17-09-2013

Naruto Chap 435

17-09-2013

Naruto Chap 434

17-09-2013

Naruto Chap 433

17-09-2013

Naruto Chap 432

17-09-2013

Naruto Chap 431

17-09-2013

Naruto Chap 430

17-09-2013

Naruto Chap 429

17-09-2013

Naruto Chap 428

17-09-2013

Naruto Chap 427

17-09-2013

Naruto Chap 426

17-09-2013

Naruto Chap 425

17-09-2013

Naruto Chap 424

17-09-2013

Naruto Chap 423

17-09-2013

Naruto Chap 422

17-09-2013

Naruto Chap 421

17-09-2013

Naruto Chap 420

17-09-2013

Naruto Chap 419

17-09-2013

Naruto Chap 418

17-09-2013

Naruto Chap 417

17-09-2013

Naruto Chap 416

17-09-2013

Naruto Chap 415

17-09-2013

Naruto Chap 414

17-09-2013

Naruto Chap 413

17-09-2013

Naruto Chap 412

17-09-2013

Naruto Chap 411

17-09-2013

Naruto Chap 410

17-09-2013

Naruto Chap 409

17-09-2013

Naruto Chap 408

17-09-2013

Naruto Chap 407

17-09-2013

Naruto Chap 406

17-09-2013

Naruto Chap 405

17-09-2013

Naruto Chap 404

17-09-2013

Naruto Chap 403

17-09-2013

Naruto Chap 402

17-09-2013

Naruto Chap 401

17-09-2013

Naruto Chap 400

17-09-2013

Naruto Chap 399

17-09-2013

Naruto Chap 398

17-09-2013

Naruto Chap 397

17-09-2013

Naruto Chap 396

17-09-2013

Naruto Chap 395

17-09-2013

Naruto Chap 394

17-09-2013

Naruto Chap 393

17-09-2013

Naruto Chap 392

17-09-2013

Naruto Chap 391

17-09-2013

Naruto Chap 390

17-09-2013

Naruto Chap 389

17-09-2013

Naruto Chap 388

17-09-2013

Naruto Chap 387

17-09-2013

Naruto Chap 386

17-09-2013

Naruto Chap 385

17-09-2013

Naruto Chap 384

17-09-2013

Naruto Chap 383

17-09-2013

Naruto Chap 382

17-09-2013

Naruto Chap 381

17-09-2013

Naruto Chap 380

17-09-2013

Naruto Chap 379

17-09-2013

Naruto Chap 378

17-09-2013

Naruto Chap 377

17-09-2013

Naruto Chap 376

17-09-2013

Naruto Chap 375

17-09-2013

Naruto Chap 374

17-09-2013

Naruto Chap 373

17-09-2013

Naruto Chap 372

17-09-2013

Naruto Chap 371

17-09-2013

Naruto Chap 370

17-09-2013

Naruto Chap 369

17-09-2013

Naruto Chap 368

17-09-2013

Naruto Chap 367

17-09-2013

Naruto Chap 366

17-09-2013

Naruto Chap 365

17-09-2013

Naruto Chap 364

17-09-2013

Naruto Chap 363

17-09-2013

Naruto Chap 362

17-09-2013

Naruto Chap 361

17-09-2013

Naruto Chap 360

17-09-2013

Naruto Chap 359

17-09-2013

Naruto Chap 358

17-09-2013

Naruto Chap 357

17-09-2013

Naruto Chap 356

17-09-2013

Naruto Chap 355

17-09-2013

Naruto Chap 354

17-09-2013

Naruto Chap 353

17-09-2013

Naruto Chap 352

17-09-2013

Naruto Chap 351

17-09-2013

Naruto Chap 350

17-09-2013

Naruto Chap 349

17-09-2013

Naruto Chap 348

17-09-2013

Naruto Chap 347

17-09-2013

Naruto Chap 346

17-09-2013

Naruto Chap 345

17-09-2013

Naruto Chap 344

17-09-2013

Naruto Chap 343

17-09-2013

Naruto Chap 342

17-09-2013

Naruto Chap 341

17-09-2013

Naruto Chap 340

17-09-2013

Naruto Chap 339

17-09-2013

Naruto Chap 338

17-09-2013

Naruto Chap 337

17-09-2013

Naruto Chap 336

17-09-2013

Naruto Chap 335

17-09-2013

Naruto Chap 334

17-09-2013

Naruto Chap 333

17-09-2013

Naruto Chap 332

17-09-2013

Naruto Chap 331

17-09-2013

Naruto Chap 330

17-09-2013

Naruto Chap 329

17-09-2013

Naruto Chap 328

17-09-2013

Naruto Chap 327

17-09-2013

Naruto Chap 326

17-09-2013

Naruto Chap 325

17-09-2013

Naruto Chap 324

17-09-2013

Naruto Chap 323

17-09-2013

Naruto Chap 322

17-09-2013

Naruto Chap 321

17-09-2013

Naruto Chap 320

17-09-2013

Naruto Chap 319

17-09-2013

Naruto Chap 318

17-09-2013

Naruto Chap 317

17-09-2013

Naruto Chap 316

17-09-2013

Naruto Chap 315

17-09-2013

Naruto Chap 314

17-09-2013

Naruto Chap 313

17-09-2013

Naruto Chap 312

17-09-2013

Naruto Chap 311

17-09-2013

Naruto Chap 310

17-09-2013

Naruto Chap 309

17-09-2013

Naruto Chap 308

17-09-2013

Naruto Chap 307

17-09-2013

Naruto Chap 306

17-09-2013

Naruto Chap 305

17-09-2013

Naruto Chap 304

17-09-2013

Naruto Chap 303

17-09-2013

Naruto Chap 302

17-09-2013

Naruto Chap 301

17-09-2013

Naruto Chap 300

17-09-2013

Naruto Chap 299

17-09-2013

Naruto Chap 298

17-09-2013

Naruto Chap 297

17-09-2013

Naruto Chap 296

17-09-2013

Naruto Chap 295

17-09-2013

Naruto Chap 294

17-09-2013

Naruto Chap 293

17-09-2013

Naruto Chap 292

17-09-2013

Naruto Chap 291

17-09-2013

Naruto Chap 290

17-09-2013

Naruto Chap 289

17-09-2013

Naruto Chap 288

17-09-2013

Naruto Chap 287

17-09-2013

Naruto Chap 286

17-09-2013

Naruto Chap 285

17-09-2013

Naruto Chap 284

17-09-2013

Naruto Chap 283

17-09-2013

Naruto Chap 282

17-09-2013

Naruto Chap 281

17-09-2013

Naruto Chap 280

17-09-2013

Naruto Chap 279

17-09-2013

Naruto Chap 278

17-09-2013

Naruto Chap 277

17-09-2013

Naruto Chap 276

17-09-2013

Naruto Chap 275

17-09-2013

Naruto Chap 274

17-09-2013

Naruto Chap 273

17-09-2013

Naruto Chap 272

17-09-2013

Naruto Chap 271

17-09-2013

Naruto Chap 270

17-09-2013

Naruto Chap 269

17-09-2013

Naruto Chap 268

17-09-2013

Naruto Chap 267

17-09-2013

Naruto Chap 266

17-09-2013

Naruto Chap 265

17-09-2013

Naruto Chap 264

17-09-2013

Naruto Chap 263

17-09-2013

Naruto Chap 262

17-09-2013

Naruto Chap 261

17-09-2013

Naruto Chap 260

17-09-2013

Naruto Chap 259

17-09-2013

Naruto Chap 258

17-09-2013

Naruto Chap 257

17-09-2013

Naruto Chap 256

17-09-2013

Naruto Chap 255

17-09-2013

Naruto Chap 254

17-09-2013

Naruto Chap 253

17-09-2013

Naruto Chap 252

17-09-2013

Naruto Chap 251

17-09-2013

Naruto Chap 250

17-09-2013

Naruto Chap 249

17-09-2013

Naruto Chap 248

17-09-2013

Naruto Chap 247

17-09-2013

Naruto Chap 246

17-09-2013

Naruto Chap 245

17-09-2013

Naruto Chap 244

17-09-2013

Naruto Chap 243

17-09-2013

Naruto Chap 242

17-09-2013

Naruto Chap 241

17-09-2013

Naruto Chap 240

17-09-2013

Naruto Chap 239

17-09-2013

Naruto Chap 238

17-09-2013

Naruto Chap 237

17-09-2013

Naruto Chap 236

17-09-2013

Naruto Chap 235

17-09-2013

Naruto Chap 234

17-09-2013

Naruto Chap 233

17-09-2013

Naruto Chap 232

17-09-2013

Naruto Chap 231

17-09-2013

Naruto Chap 230

17-09-2013

Naruto Chap 229

17-09-2013

Naruto Chap 228

17-09-2013

Naruto Chap 227

17-09-2013

Naruto Chap 226

17-09-2013

Naruto Chap 225

17-09-2013

Naruto Chap 224

17-09-2013

Naruto Chap 223

17-09-2013

Naruto Chap 222

17-09-2013

Naruto Chap 221

17-09-2013

Naruto Chap 220

17-09-2013

Naruto Chap 219

17-09-2013

Naruto Chap 218

17-09-2013

Naruto Chap 217

17-09-2013

Naruto Chap 216

17-09-2013

Naruto Chap 215

17-09-2013

Naruto Chap 214

17-09-2013

Naruto Chap 213

17-09-2013

Naruto Chap 212

17-09-2013

Naruto Chap 211

17-09-2013

Naruto Chap 210

17-09-2013

Naruto Chap 209

17-09-2013

Naruto Chap 208

17-09-2013

Naruto Chap 207

17-09-2013

Naruto Chap 206

17-09-2013

Naruto Chap 205

17-09-2013

Naruto Chap 204

17-09-2013

Naruto Chap 203

17-09-2013

Naruto Chap 202

17-09-2013

Naruto Chap 201

17-09-2013

Naruto Chap 200

17-09-2013

Naruto Chap 199

17-09-2013

Naruto Chap 198

17-09-2013

Naruto Chap 197

17-09-2013

Naruto Chap 196

17-09-2013

Naruto Chap 195

17-09-2013

Naruto Chap 194

17-09-2013

Naruto Chap 193

17-09-2013

Naruto Chap 192

17-09-2013

Naruto Chap 191

17-09-2013

Naruto Chap 190

17-09-2013

Naruto Chap 189

17-09-2013

Naruto Chap 188

17-09-2013

Naruto Chap 187

17-09-2013

Naruto Chap 186

17-09-2013

Naruto Chap 185

17-09-2013

Naruto Chap 184

17-09-2013

Naruto Chap 183

17-09-2013

Naruto Chap 182

17-09-2013

Naruto Chap 181

17-09-2013

Naruto Chap 180

17-09-2013

Naruto Chap 179

17-09-2013

Naruto Chap 178

17-09-2013

Naruto Chap 177

17-09-2013

Naruto Chap 176

17-09-2013

Naruto Chap 175

17-09-2013

Naruto Chap 174

17-09-2013

Naruto Chap 173

17-09-2013

Naruto Chap 172

17-09-2013

Naruto Chap 171

17-09-2013

Naruto Chap 170

17-09-2013

Naruto Chap 169

17-09-2013

Naruto Chap 168

17-09-2013

Naruto Chap 167

17-09-2013

Naruto Chap 166

17-09-2013

Naruto Chap 165

17-09-2013

Naruto Chap 164

17-09-2013

Naruto Chap 163

17-09-2013

Naruto Chap 162

17-09-2013

Naruto Chap 161

17-09-2013

Naruto Chap 160

17-09-2013

Naruto Chap 159

17-09-2013

Naruto Chap 158

17-09-2013

Naruto Chap 157

17-09-2013

Naruto Chap 156

17-09-2013

Naruto Chap 155

17-09-2013

Naruto Chap 154

17-09-2013

Naruto Chap 153

17-09-2013

Naruto Chap 152

17-09-2013

Naruto Chap 151

17-09-2013

Naruto Chap 150

17-09-2013

Naruto Chap 149

17-09-2013

Naruto Chap 148

17-09-2013

Naruto Chap 147

17-09-2013

Naruto Chap 146

17-09-2013

Naruto Chap 145

17-09-2013

Naruto Chap 144

17-09-2013

Naruto Chap 143

17-09-2013

Naruto Chap 142

17-09-2013

Naruto Chap 141

17-09-2013

Naruto Chap 140

17-09-2013

Naruto Chap 139

17-09-2013

Naruto Chap 138

17-09-2013

Naruto Chap 137

17-09-2013

Naruto Chap 136

17-09-2013

Naruto Chap 135

17-09-2013

Naruto Chap 134

17-09-2013

Naruto Chap 133

17-09-2013

Naruto Chap 132

17-09-2013

Naruto Chap 131

17-09-2013

Naruto Chap 130

17-09-2013

Naruto Chap 129

17-09-2013

Naruto Chap 128

17-09-2013

Naruto Chap 127

17-09-2013

Naruto Chap 126

17-09-2013

Naruto Chap 125

17-09-2013

Naruto Chap 124

17-09-2013

Naruto Chap 123

17-09-2013

Naruto Chap 122

17-09-2013

Naruto Chap 121

17-09-2013

Naruto Chap 120

17-09-2013

Naruto Chap 119

17-09-2013

Naruto Chap 118

17-09-2013

Naruto Chap 117

17-09-2013

Naruto Chap 116

17-09-2013

Naruto Chap 115

17-09-2013

Naruto Chap 114

17-09-2013

Naruto Chap 113

17-09-2013

Naruto Chap 112

17-09-2013

Naruto Chap 111

17-09-2013

Naruto Chap 110

17-09-2013

Naruto Chap 109

17-09-2013

Naruto Chap 108

17-09-2013

Naruto Chap 107

17-09-2013

Naruto Chap 106

17-09-2013

Naruto Chap 105

17-09-2013

Naruto Chap 104

17-09-2013

Naruto Chap 103

17-09-2013

Naruto Chap 102

17-09-2013

Naruto Chap 101

17-09-2013

Naruto Chap 100

17-09-2013

Naruto Chap 99

17-09-2013

Naruto Chap 98

17-09-2013

Naruto Chap 97

17-09-2013

Naruto Chap 96

17-09-2013

Naruto Chap 95

17-09-2013

Naruto Chap 94

17-09-2013

Naruto Chap 93

17-09-2013

Naruto Chap 92

17-09-2013

Naruto Chap 91

17-09-2013

Naruto Chap 90

17-09-2013

Naruto Chap 89

17-09-2013

Naruto Chap 88

17-09-2013

Naruto Chap 87

17-09-2013

Naruto Chap 86

17-09-2013

Naruto Chap 85

17-09-2013

Naruto Chap 84

17-09-2013

Naruto Chap 83

17-09-2013

Naruto Chap 82

17-09-2013

Naruto Chap 81

17-09-2013

Naruto Chap 80

17-09-2013

Naruto Chap 79

17-09-2013

Naruto Chap 78

17-09-2013

Naruto Chap 77

17-09-2013

Naruto Chap 76

17-09-2013

Naruto Chap 75

17-09-2013

Naruto Chap 74

17-09-2013

Naruto Chap 73

17-09-2013

Naruto Chap 72

17-09-2013

Naruto Chap 71

17-09-2013

Naruto Chap 70

17-09-2013

Naruto Chap 69

17-09-2013

Naruto Chap 68

17-09-2013

Naruto Chap 67

17-09-2013

Naruto Chap 66

17-09-2013

Naruto Chap 65

17-09-2013

Naruto Chap 64

17-09-2013

Naruto Chap 63

17-09-2013

Naruto Chap 62

17-09-2013

Naruto Chap 61

17-09-2013

Naruto Chap 60

17-09-2013

Naruto Chap 59

17-09-2013

Naruto Chap 58

17-09-2013

Naruto Chap 57

17-09-2013

Naruto Chap 56

17-09-2013

Naruto Chap 55

17-09-2013

Naruto Chap 54

17-09-2013

Naruto Chap 53

17-09-2013

Naruto Chap 52

17-09-2013

Naruto Chap 51

17-09-2013

Naruto Chap 50

17-09-2013

Naruto Chap 49

17-09-2013

Naruto Chap 48

17-09-2013

Naruto Chap 47

17-09-2013

Naruto Chap 46

17-09-2013

Naruto Chap 45

17-09-2013

Naruto Chap 44

17-09-2013

Naruto Chap 43

17-09-2013

Naruto Chap 42

17-09-2013

Naruto Chap 41

17-09-2013

Naruto Chap 40

17-09-2013

Naruto Chap 39

17-09-2013

Naruto Chap 38

17-09-2013

Naruto Chap 37

17-09-2013

Naruto Chap 36

17-09-2013

Naruto Chap 35

17-09-2013

Naruto Chap 34

17-09-2013

Naruto Chap 33

17-09-2013

Naruto Chap 32

17-09-2013

Naruto Chap 31

17-09-2013

Naruto Chap 30

17-09-2013

Naruto Chap 29

17-09-2013

Naruto Chap 28

17-09-2013

Naruto Chap 27

17-09-2013

Naruto Chap 26

17-09-2013

Naruto Chap 25

17-09-2013

Naruto Chap 24

17-09-2013

Naruto Chap 23

17-09-2013

Naruto Chap 22

17-09-2013

Naruto Chap 21

17-09-2013

Naruto Chap 20

17-09-2013

Naruto Chap 19

17-09-2013

Naruto Chap 18

17-09-2013

Naruto Chap 17

17-09-2013

Naruto Chap 16

17-09-2013

Naruto Chap 15

17-09-2013

Naruto Chap 14

17-09-2013

Naruto Chap 13

17-09-2013

Naruto Chap 12

17-09-2013

Naruto Chap 11

17-09-2013

Naruto Chap 10

17-09-2013

Naruto Chap 9

17-09-2013

Naruto Chap 8

17-09-2013

Naruto Chap 7

17-09-2013

Naruto Chap 6

17-09-2013

Naruto Chap 5

17-09-2013

Naruto Chap 4

17-09-2013

Naruto Chap 3

17-09-2013

Naruto Chap 2

17-09-2013

Naruto Chap 1

17-09-2013

Về trang trước

cập nhật truyện sub tiếng việt nhanh nhất