Danh Sách Chap

Naruto Chap 697

13-10-2014

Naruto Chap 696

17-10-2014

Naruto Chap 695

08-10-2014

Naruto Chap 694

03-10-2014

Naruto Chap 693

25-09-2014

Naruto Chap 692

10-09-2014

Naruto Chap 691

04-09-2014

Naruto Chap 690

29-08-2014

Naruto Chap 689

21-08-2014

Naruto Chap 688

06-08-2014

Naruto Chap 687

30-07-2014

Naruto Chap 686

23-07-2014

Naruto Chap 685

15-07-2014

Naruto Chap 684

09-07-2014

Naruto Chap 683

02-07-2014

Naruto Chap 682

25-06-2014

Naruto Chap 681

18-06-2014

Naruto Chap 680

11-06-2014

Naruto Chap 679

05-06-2014

Naruto Chap 678

28-05-2014

Naruto Chap 677

23-05-2014

Naruto Chap 676

14-05-2014

Naruto Chap 675

08-05-2014

Naruto Chap 674

25-04-2014

Naruto Chap 673

21-04-2014

Naruto Chap 672

14-04-2014

Naruto Chap 671

03-04-2014

Naruto Chap 670

26-03-2014

Naruto Chap 669

19-03-2014

Naruto Chap 668

12-03-2014

Naruto Chap 667

05-03-2014

Naruto Chap 666

26-02-2014

Về trang trước
cập nhật truyện sub tiếng việt nhanh nhất