Về trang trước
Thông Tin Truyện
  • - Tên truyện: Quái Hiệp Truyện
  • - Danh mục: Phưu Lưu
  • - Thể loại: Manhwa
  • - Xếp loại: Truyện Hot
  • - Trạng thái: Hoàn thành - Full
  • - Subviet tới: chapter 36
  • - Số lượng theo dõi: 1062
  • - Số lượng hủy theo dõi: 3